Новини - Свят

УНИЦЕФ: Смъртността сред новородените остава тревожно висока
Прочетена: 263 пъти
Снимка: Pixabay.com

Смъртта на новородени в световен мащаб остава тревожно висока, особено сред най-бедните страни в света. Това показва нов доклад на УНИЦЕФ за нивата на смъртност при новородените. Бебетата, родени в Япония, Исландия и Сингапур, имат най-голям шанс да оцелеят, докато новородените в Пакистан, Централноафриканската република и Афганистан - най-малък.

 

„Докато броят на смъртните случаи сред децата под петгодишна възраст през последният четвърт век е намалял наполовина, не сме постигнали подобен напредък в предотвратяването на смъртните случаи сред деца на възраст под един месец. Като се има предвид, че по-голямата част от тези смъртни случаи са предотвратими, очевидно усилията ни да спасим най-бедните бебета в света не дават резултат“, каза Хенриета Фор, изпълнителен директор на УНИЦЕФ.

 

В световен мащаб в страните с ниски доходи средното ниво на смъртност сред новородените е 27 смъртни случая на 1000 раждания, се казва в доклада. В страните с високи доходи този показател е 3 смъртни случая на 1000. Новородените от най-рисковите места за раждане са с до 50 пъти по-голяма вероятност да умрат от тези от най-безопасните места, се отбелязва още в доклада на организацията, публикуван днес под заглавие "Every child ALIVE".

 

В документа се посочва, че 8 от 10-те най-опасни места, където ще се раждат деца, са в Субсахарска Африка, където бременните жени имат много по-малка вероятност да получат помощ по време на раждането поради бедност, конфликти и слаби институции. Ако всяка страна успее да сведе до 2030 г. нивата на смъртност на новородени до средната стойност на страните с високи доходи, биха могли да бъдат спасени 16 милиона живота, са изчислили експертите на УНИЦЕФ.

 

Повече от 80% от смъртните случаи на новородени се дължат на преждевременно раждане, усложнения по време на раждане или инфекции като пневмония и сепсис, се отбелязва още в доклада. Тези смъртни случаи могат да бъдат предотвратени с достъп до добре обучени акушери, заедно с доказани решения като чиста вода, дезинфектанти, кърмене в рамките на първия час, контакт кожа в коза на майката и бебето, и добро хранене. Въпреки това недостигът на добре обучени здравни работници и акушери води до това, че хиляди не получават животоспасяващата подкрепа, от която се нуждаят, за да оцелеят. Например, докато в Норвегия има 218 лекари, медицински сестри и акушери, които обслужват 10 000 души от населението, това съотношение е 1 на 10 000 в Сомалия.

 

В доклада на УНИЦЕФ е отделено място и на България. Посочва се например, че у нас през 2016 година смъртността сред новородените е била 1 на 257 живородени и е значително по-висока от средната за страните от Европейския съюз (ЕС). УНИЦЕФ призовава за гарантиране на достъпа на всяка бременна жена до качествено здравеопазване, в това число и до грижи през време на бременността, независимо от здравносигурителния статус. Организацията цитира мерките, заложени в Закона за здравето, според който  „всяка жена има право на достъп здравни дейности, насочени към осигуряване на оптимално здравословно състояние на жената и плода от възникване на бременността до навършване на 42-дневна възраст на детето“.

 

В доклада е намерила място и статистика за страната ни, според която през 2016 г. у нас са родили 7 975 майки, които не са били здравно осигурени. В голямата си част тези жени са имали много ограничен достъп до грижи за здравето и  бременността главно поради бедност.

 

Най-висок е бил делът на ражданията от здравно неосигурени бременни в областите Сливен (28%), Стара Загора, Хасково, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч и Пазарджик, а най-нисък в столицата (4%) и в област Смолян.

 

В кратък преглед на националното ни здравно законодателство, УНИЦЕФ отбелязва, че то  осигурява един безплатен преглед и изследвания по време на бременността на жените с прекъснати здравноосигурителни права. Според световната организация това е крайно недостатъчно, за да се гарантира здравето и живота на майката и бебето и в същото време не съответства на международните насоки. Припомня се, също така че Световната здравна организация (СЗО) препоръчва най-малко 8 контакта с квалифицирани здравни специалисти за наблюдение на бременността, за да се намали перинаталната смъртност.  Отбелязва се още, че липсата на достъп до здравеопазване и контакт със здравната система, в това число и за проследяване на бременността, увеличава риска от усложнения на бременността и раждането, ниско тегло при раждане и мъртвораждане. Експертите на УНИЦЕФ са категорични още, че гарантирането на качествено здравеопазване на  всички бременни е и предпоставка за реализиране на националите цели за намаляване на детската смъртност.

 

Този месец УНИЦЕФ стартира световна кампания под наслова „Живот за всяко дете". Нейната цел е да даде импулс за търсене и предоставяне на решения в името на новородените по света. Чрез кампанията УНИЦЕФ отправя спешен призив към правителствата, доставчиците на здравни услуги, дарителите, частния сектор, семействата и бизнеса, за да има живот за всяко дете живот, като се наберат, обучат, запазят и управляват достатъчен брой лекари, медицински сестри и акушери с опит в грижите за майките и новородените. В същото време се подчертава необходимостта да се гарантират чисти и функционални здравни заведения, оборудвани с вода, сапун и електричество, на разположение на всички майки и бебета; да се  изведе като приоритет осигуряването на всяка майка и бебе с животоспасяващите медикаменти и оборудване, необходими за здравословен старт в живота; да се предостави възможност на юношите, майките и семействата да търсят и получават качествени грижи.

 

„Всяка година 2,6 милиона новородени по света не преживяват първия месец от своя живот. Един милион от тях умират в деня, в който се раждат. Ние знаем, че можем да спасим по-голямата част от тези бебета с достъпни и качествени решения за здравни грижи за всяка майка и всяко новородено. Само няколко малки стъпки от всички нас могат да помогнат да осигурим първите малки стъпки на всеки от тези млади животи.”, призова Хенриета Фор.

 

Невена ПОПОВА

Коментари

май 2024

ПВСЧПСН
  
  

Събития

Няма събития