Новини - България

Специализираната болница по очни болести за активно лечение във Варна става университетска
Прочетена: 40 пъти
Снимка: Pixabay.com

Министерският съвет прие решение за определяне на „Специализирана болница по очни болести за активно лечение-Варна“ ЕООД, гр. Варна, за университетска болница, съобщава правителствената информационна служба. 

 

Съгласно Закона за лечебните заведения университетските болници са многопрофилни или специализирани и в тях се осъществяват дейности по направленията: клинично обучение на студенти и докторанти по медицина и/или дентална медицина и/или фармация; клинично обучение на студенти по специалности от професионално направление „Здравни грижи“; следдипломно обучение на лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, специалисти по здравни грижи

 

Министерският съвет, по предложение на  министъра на здравеопазването, определя кои лечебни заведения или техни клиники/отделения придобиват правата на университетски болници/клиники или отделения за срока на одобрението/акредитационната оценка. Предложението на министъра на здравеопазването се прави въз основа на мотивирано искане от съответния ректор на висшето училище, съгласувано с ръководителя на лечебното заведение.

Коментари

юли 2024

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития