Новини - България

Спешните медици ще получат с натрупване гласуваното увеличение на възнагражденията
Прочетена: 49 пъти

Всички работещи в Центровете за спешна медицинска помощ в страната, че ще получат дължимите увеличения на възнагражденията си, които са в сила от 1 август 2023 г. За това уверяват от Министерството на здравеопазването.

 

Съгласно разпоредба от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., по централния бюджет за изпълнение на политики в област „Здравеопазване“ са одобрени средства в размер на 30 000 000 лв. за увеличение на възнагражденията в Центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП) и Регионалните здравни инспекции (РЗИ). На 18.08.2023 г. и 25.08.2023 г. се проведоха заседания на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в отрасъл „Здравеопазване“ за обсъждане на правилата за разпределение на основните заплати. На заседанията беше договорено основните възнаграждения в ЦСМП да се увеличат с 22% за всички работещи в системата. За работещите в РЗИ е обсъдено и решено увеличението на индивидуалните работни заплати да е 20%.

 

Предстои до края на месец септември 2023 г. Министерство на здравеопазването да внесе за разглеждане в Министерския съвет проект на Постановление на МС за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МЗ за 2023 г. за увеличение на възнагражденията на персонала в ЦСМП и РЗИ и дължимите средства за социално-битово и културно обслужване за персонала.

 

Осигуряването на тези средства по бюджета на МЗ ще даде възможност да се извърши промяна по бюджетите на Центровете за спешна медицинска помощ и Регионалните здравни инспекции.

 

Най-късно до края на месец октомври 2023 г., в зависимост от необходимото технологично време за въвеждане на начисленията във ведомостите, ще бъде изплатено увеличението на работещите в ЦСМП и РЗИ. Всички служители в тези структури ще получат накуп разликата до новия размер на работните заплати за м. август и м. септември 2023 г.

Коментари

юли 2024

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития