Red Media - информационен сайт за здравеопазване
Информационен сайт за здравеопазването и здравната реформа

Коментари -

Семейните лекари са категорично против фармацевтите да променят лекарствата на пациентите им
Прочетена: 145 пъти
Снимка: Pixabay.com

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) е категорично против фармацевтите да имат право да заместват изписаните от лекарите лекарства на пациентите. Генеричното заместване на оригиналните медикаменти, според тях, следва да се извършва само при условие, че е изрично посочено от назначилия лечението лекар. Това става ясно от писмо на организацията до здравния министър Кирил Ананиев, управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) проф. Петко Салчев и председателя на Български лекарски съюз (БЛС) д-р Иван Маджаров. Пълният текст на позицията гласи:

 

„Във връзка с обсъжданата за пореден път възможност за корекция на назначената от лекар терапия от страна на фармацевта (т.н ар. генерично заместване), категорично заявяваме, че  всеки  един специалист  трябва  да  изпълнява  дейности,  свързани  с  професионалната  си компетентност.  Лекарите – да  диагностицират  и  лекуват  чрез  определяне  на  терапията,  а фармацевтите – да изпълняват предписаното лечение, така както е зададено от лекуващия лекар. Възможността за генерично заместване съществува, при условие, че е изрично посочена от назначилия лечението лекар, който по закон носи цялата отговорност за последствията от проведеното лечение.

 

ОПЛ познава изцяло конкретния пациент от години в био-психо-социален аспект: анамнеза на живота, настояща клинична картина, алергични прояви, съпътстващи заболявания и терапия, съответните лекарствени взаимодействия  и  противопоказания,  социална  среда  и навици, финансов статуси нагласи за придържане към една или друга терапия и др.. В същото време единствено ОПЛ може да проследи и познава ефекта от предхождащо лечение  - липса или незадоволителен ефект от един или друг медикамент, активната му субстанция или помощни вещества, специфични за всяка търговска форма, отношението на пациента към медикамента, което до голяма степен определя и степента на сътрудничество от негова страна.

 

Съгласно т 2.на ал. 1 чл. 34 от НАРЕДБА No 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ИРЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ  И  ОТПУСКАНЕ  НА  ЛЕКАРСТВЕНИ  ПРОДУКТИ,  не  се  разрешава  генерично заместване на предписания от лекаря лекарствен продукт, като изрично е посочено, че когато лекарственият продукт е  предписан  под търговското си  име,  се  отпуска  точно предписаният продукт.

 

Чл. 34.(1) При отпускане на предписани лекарствени продукти се спазва следният ред:

1. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2013 г.) когато лекарственият продукт е предписан чрез международно непатентно  или  фармакопейно  наименование  на  лекарственото  вещество,  се  отпуска лекарствен продукт, разрешен за употреба в страната, който съдържа предписаното активно вещество, като задължително се спазват предписаната лекарствена форма и количеството в дозова единица;

2. когато лекарственият продукт е предписан под търговско наименование, се отпуска точно предписаният продукт.

(2) Когато аптеката не разполага с предписания лекарствен продукт, магистър- фармацевтът е длъжен да го осигури в срок до 24 часа. В този случай датата и часът на постъпването на рецептата се отразяват върху нея.“

 

Не трябва да пренебрегваме и възможността за създаване на корупционни практики, която би била  насърчена  от  въвеждането на  опция  за  генерично  заместване  без  съгласието  на назначилия терапията лекар. Има т.нар. интегрални схеми(хоризонтални и вертикални), които са  особено  удобни  за собственици,  които  притежават  цялата верига    – производство-разпространение-продажба. Има и такива, които я притежават частично, от второто ниво до аптеката, включително.

 

Гореизложеното е основание, УС и  НС на НСОПЛБ да отхвърли категорично въвеждане на генеричното заместване извън разписаното в актуалната, цитирана от нас наредба."

Коментари

ноември 2021

ПВСЧПСН
     

Събития

Няма събития