Новини - България

Създават Център за спешна медицинска помощ по въздуха
Прочетена: 122 пъти

Министерският съвет прие проект на Постановление за създаване на Център за спешна медицинска помощ по въздуха, съобщава правителствената информационна служба. Целта е устойчиво решаване на въпроса за осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на лица със спешни състояния, при които е наложително транспортиране във възможно най-кратки срокове на големи разстояния. При необходимост центърът ще бъде ангажиран и с транспортирането на медицински специалисти или екипи при възникнала донорска ситуация, с транспортирането на органи, предназначени за трансплантация, на кръв и кръвни съставки. Сред предметите на дейност на новата структура е и осигуряването на медицински специалист или екип при необходимост от привеждане на пациенти от едно лечебно заведение в друго.

 

Дейността на центъра ще се осъществява от стационарни диспечерски екипи в координационна централа и мобилни спешни екипи, в т.ч. реанимационни, лекарски, долекарски и домедицински. 

 

Организирането на националната система за оказване на медицинска помощ по въздуха ще скъси времето за реакция и ще повиши качеството на оказваната в необходимия обем медицинска помощ на пациенти в спешни състояния. 

 

Създаването на Център за спешна медицинска помощ по въздуха ще присъедини страната към европейската система на HEMS и ще подобри готовността на системата за спешна медицинска помощ за реагиране при кризисни ситуации. 

 

Със същото Постановление на Министерския съвет се разкриват два нови филиала за спешна медицинска помощ - в гр. Сърница към ЦСМП - Пазарджик и в гр. Приморско към ЦСМП - Бургас, чрез които ще се отговори на потребностите от осигуряване на спешната медицинска помощ в тези два района.

Коментари

юли 2024

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития