Новини - България

Създават регистри на пациентите с редки болести, с диабет и на източниците на електромагнитни полета
Прочетена: 453 пъти

Три национални здравни регистъра създава Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) - на пациентите с редки болести и с диабет, и на източниците на електромагнитни полета в населените места. Регистрите се изграждат по проект „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването” и с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм и на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

 

Регистърът на пациентите с редки болести съдържа медицинските досиета на тези пациенти -  данни за лечението и резултатите, възникналите усложнения в хода на заболяването и др. Очакванията са регистърът да подпомогне процеса на лечение на тези хора и да послужи като сериозна основа за прилагането на адекватни здравни политики в областта на редките болести.

 

Регистър на пациентите с диабет също ще включва медицинските досиета на пациентите с диабет - данни за лечението на диабета и резултатите от него, за възникналите усложнения вследствие на заболяването и др. Той ще обхване пациентите с диабет тип 1 и 2, рисковите семейства с диабетноболно дете, семейства с анамнеза за диабет и др.

 

Първия по рода си регистър на източниците на електромагнитни полета (базови станции за мобилна комуникация и други комуникационни предаватели) ще предоставя информация за разположението им  на територията на цялата страна и навременни и достоверни данни за нивата на електромагнитните полета в околната среда. Част от данните в регистъра ще са публично достъпни: местоположение и визуализация на самите източници, които ще са нанесени върху електронна карта на населеното място (Google maps). Публично достъпни ще са и данните за нивата на електромагнитни полета, като за регистъра те са събирани чрез точкови измервания и мониторингови станции. Според експертите, разработената система за регистриране на източниците на електромагнитни полета, на техните нива и разпространение ще бъдат в основата на оценяването и управлението на здравния риск.

Коментари

юни 2024

ПВСЧПСН
     

Събития