Новини - България

Проф. Иво Петров: Съвременните платформи с голям обем данни ни помагат да лекуваме без да вредим
Прочетена: 337 пъти

Нов високотехнологичен софтуерен продукт бе представен пред специалисти в областта на клиничната медицина и фармация в столицата. Разработеното от иновативната IT компания Sqilline аналитично приложение Danny Analytics позволява оценка на качеството и ефективността на здравните грижи и лекарствените терапии чрез бърза обработка и анализ на големи масиви от клинични данни, стана ясно на семинара, в който взеха участие водещи клиницисти - кардиологът проф. Иво Петров и медицинският онколог проф. Галина Куртева. 

 

„Съвременната оценка на здравните технологии е основана на добавената стойност, заплащането за ефект, поставянето на пациента в центъра на този процес и мотивирането му за проактивно поведение. Без данни от реалната практика обаче, това не е постижимо. Представеният от Sqilline алгоритъм е първи по рода си за България, при това базиран върху най-съвременна платформа и с пълен потенциал да осигури необходимия инструментариум за оценка в реално време на ползите и ефекта от новите технологии. Това ще гарантира използването на таргетирани и ефикасни лекарствени терапии за пациентите, което е от ключово значение за бъдещото развитие на здравеопазването в страната ни“, с тези думи откри срещата модераторът на дискусията д-р Борислав Борисов, бивш директор на ИАЛ и член на International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research.

 

Той припомни, че в момента с Danny Analytics вече се обработват и анализират данни от няколко водещи онкологични болници в София и страната.

 

"За нас, медицинските онколози този начин на събиране и предоставяне на данни във възможно най-широк формат е безценен, защото ни дава възможност да правим изводите си на основата на огромна информация, която има значение при вземането на решение за подходящата терапия на пациентите. На практика, разполагайки с тази информация, ние се ориентираме бързо в резултатите, постигнати от наши колеги в други клиники. Така имаме достъп до специфични параметри - например петгодишна преживяемост, време свободно от прогресия и много други, с които боравим ежедневно в нашата специалност.  Всичко това е от изключителна важност за съдбата на нашите болни - всяко знание е полезно, особено, когато трябва бързо да вземем най-доброто решение", каза проф. Галина Куртева. 

 

По нейните думи трябва да се върви в посока на разширяване на раковите локализации и на онкологичните центрове, чиито данни се включват в този софтуер.

 

"Всяка година в САЩ от сърдечно-съдови заболявания умират 600 000 души, 500 000 души намират смърттта си поради онкологично заболяване, а 400 000 загиват поради неправилно медицинско лечение. Най-важното, което бих искал да подчертая, е, че този тип платформи ще ни помогнат да бъдем верни на основния принцип на медицината: "Преди всичко да не се вреди!" (Primum non nocere), защото информацията, която ни предоставят е огромна като обем и същевременно с бързо и лесно достъпна", каза проф. Иво Петров.

 

В допълнение той поясни, че друго важно качество на тази информация е нейната лонгитудиналност - т.е. тя е събирана за големи отрязъци от време и отразява състоянието на пациентите и резултатите от провежданите терапии в аспекта на продължителното наблюдение и непрекъснатото проследяване.

 

По думите на проф. Петров в цял свят се наблюдава отдръпване от концепцията за регистрите и пернасочване към концепцията за платформите. Кардиологът бе категоричен още, че този тип софтуер ще спомогне и за по-бързото обхващане на медицинските изделия (medical devices) в системите за оценка на здравните технологии (HTA/ОЗТ), където те все още не са намерили полагащото им се място. 

 

Новатa система Danny Analytics e създадена изцяло в съответствие с изискванията на новия европейски регламент GDRP за защита на личните данни, който се въвежда в страните от Европейския съюз, увериха създателите й. 

 

Невена ПОПОВА

Коментари

август 2022

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития