Събития -

октомври 2019

ПВСЧПСН
 
   
24 октомври
Четвъртък
Пресконференция по повод Втората Балканска конференция по персонализирана медицина
хотел "Рамада", зала "Мерджан"
гр. София
12:30 - 13:30 ч.

На 24.10.2019 г., четвъртък, от 12:30 ч. в зала "Мерджан" на хотел "Рамада" в София ще се проведе пресконференция преди откриването на Втората Балканска конференция по персонализирана медицина. Форумът се организира от Български алианс за прецизирана и персонализирана медицина (БАППМ) в сътрудничество с Европейски алианс за персонализирана медицина (ЕАПМ), Медицински университет - Плевен и Българското Научно дружество по геномика и генетика на човека.

 

В пресконференцията ще участват:
-   Д-р Жасмина Коева-Балабанова - председател на Управителния съвет на Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина (БАППМ);
-   Денис Хорган - изпълнителен директор на Европейски Алианс за Персонализирана Медицина;
-   Чл.-кор. проф. Драга Тончева - президент на Научно дружество по геномика и генетика на човека;
-   Проф. д-р Савелина Поповска - заместник-ректор по международното сътрудничество на Медицински университет - Плевен.

 

Втората Балканска конференция по персонализирана медицина ще се проведе в София на 24 и 25 октомври в зала „Опал“ на хотел „Рамада“. Официалното откриване на форума е от 14:00 ч. Специален гост ще бъде еврокомисарят по въпросите на цифровата икономика и общество Мария Габриел.  

 

Конференцията има за цел да насърчи сътрудничеството между държавите от Балканския регион, които да послужат за модел и на останалите европейски страни. Експертите ще се фокусират върху намирането на оптимални пътища за интегрирането на персонализираната медицина в здравните системи на страните от Европейския съюз. Те ще обсъдят възможностите за ускоряване на въвеждането на иновативните лекарства и диагностични средства в клиничната практика, изграждането на необходимата за това правна и регулаторна рамка и подобряването на достъпа на пециентите до иновативно лечение.

 

Пленарните сесии на конференцията са посветени още на темите за геномиката, патологията на персонализираната медицина и персонализираната медицина в онкологията, неврологията, психиатрията и при редките болести.