Събития -

май 2018

ПВСЧПСН
 
   
16 май
Сряда
Пресконференция на тема: „Накъде ни води здравната карта?“
БТА
гр. София
11:00 - 12:00 ч.

На 16.05.2018, сряда, от 11:00 часа в БТА ще се състои съвместна пресконференция на Сдружението на общинските болници в България, Националното сдружение на частните болници, Центъра за защита на правата в здравеопазването,  Българската болнична асоциация, Сдружението на областните болници в България и представител на МБАЛ ”Хр.Ботев“ – Враца на тема: „Накъде ни води здравната карта?“

 

На 24.04.2018г. на сайта на Министерството на здравеопазването бе публикуван за обсъждане окончателният вариант на Национална здравна карта на Република България заедно с извършена частична предварителна оценка на въздействието.

 

Участниците в пресконференцията смятат, че представеният проект бе създаден в нарушение на изисквания на български и международни правни норми, не са взети предвид тежките диспропорции в съществуващата система на здравеопазване и голямата задлъжнялост на болничните лечебни заведения, не са направени задължителните оценки за социални, икономически и други последици. Представената Национална здравна карта не е съобразена с изготвените преди това Областни здравни карти.

 

С тази пресконференция, участниците се надяват да предизвикат извършването на цялостна предварителна оценка на предлаганата здравна карта, съгласно Закона за нормативните актове.