Събития -

април 2024

ПВСЧПСН
     
5 април
Петък
Представят доклади "Промоция на здравето", "Превенция на заболяванията" и "Ролята на националните здравни политики“
БТА
гр. София
11:00 - 13:00 ч.

На 05.04.2024 г., петък, от 11:00 часа в БТА сдружение „Въздух за здраве“ и Лекарска мрежа „Въздух за здраве“, в партньорство с Министерството на здравеопазването, ще представят експертните доклади "Промоция на здравето", "Превенция на заболяванията" и "Ролята на националните здравни политики“. 

 

Докладите ще предоставят научни данни и доказателства за въздействието на замърсяването на въздуха върху здравето и разглеждат добри практики в стратегиите и подходите за промоция на здравето и превенция на заболяванията. Аналитичният подход дава възможност за формиране на научнообосновани изводи и препоръки за по-ефективно справяне с проблемите в областта на общественото здраве и околната среда.