Новини - България

Представиха Националния университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания
Прочетена: 286 пъти
Снимки: Медицински университет - София

Национален университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ)  бе представен днес в Предклиничния университетски център на Медицински факултет, Медицински университет – София. По време на събитието бе демонстрирана и изградената по проекта нова научна инфраструктура. Събитието се реализира в съответствие с Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. и в изпълнение на Комуникационната стратегия на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ).

 

Комплексът включва Център по молекулна медицина (ЦММ) към МУ-София, Център по молекулярна биология и имунология към МУ-Пловдив, катедри и лаборатории в двата водещи медицински университета. В него се извършва изследователска дейност от 2010 г. до момента със средства, предоставени от Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) към МОН в размер на 6,235 млн. лв.

 

Националният университетски комплекс представлява разпределена инфраструктура, включваща съвкупност от оборудване, експертиза и бази данни, изградени в България, предоставяща достъп за учени на регионално, национално и международно ниво. През годините центърът се утвърди като водеща национална инфраструктура в биомедицинската област, а от 2010 г. е включен в Националната пътна карта на научно изследователските инфраструктури на МОН.  През 2014 г. е проведена и международна валидация на Националния университетски комплекс по поръчка на МОН. През 2015 г. към ЦММ е регистрирана Лаборатория по геномна диагностика, която предлага геномни изследвания с подкрепата на Министерството на здравеопазването (МЗ) и Център „Фонд за лечение на деца“ (ЦФЛД).

 

Сред изградената инфраструктура, част от която бе демонстрирана по време на представянето на проекта днес, са:

 

-  Сектор „Биобанкиране“ на ЦММ, който е оборудван с най-съвременна апаратура за обработка, изолиране и съхранение на биологични проби и съхранява уникална колекция от над 20 000 ДНК и над 3000 тъканни проби.

 

- Сектор „Геномика“ на ЦММ е оборудван с апаратура за следващо поколение секвениране (т.е. масивно паралелно прочитане на ДНК база по база) и микрочипов анализ (техника за ДНК или РНК анализ, която използва фиксирани проби върху твърда повърхност), с възможност за диагностични изследвания, както за чести заболявания като аутизъм, епилепсия, така и за редки генетични болести.  МУ-София e най-добре оборудваният академичен център, предоставящ подобни услуги в България. От 2016 г. към Центъра е разкрита и лаборатория по геномна диагностика, предлагаща  постнатална и пренатална диагностика при  широк кръг от генетични заболявания.

 

- Сектор „Лазерна микродисекция“ разполага с криостат и системата за лазерна микродисекция с високотехнологичен микроскоп, който позволява прецизно изолиране и работа с клетъчни култури и клетки от туморна тъкан.

 

- Сектор “Метаболомика” и Лаборатория за анализ и синтез на биологично активни вещества в Катедра по Медицинска Химия и Биохимия са оборудвани с най-съвременна апаратура от ново поколение предоставяща възможност за масспектрометрично определяне профила на протеини, пептиди и метаболити.

 

- Сектор “Клетъчно и Тъканно култувиране” и Лабораторията по сигнална трансдукция са модерно оборудвани за клетъчно и тъканно култивиране и провеждане на функционални изследвания.

 

- Лаборатория по хемодинамика и бъбречни функции и Лаборатория по вегетативна регулация към Катедра по физиология, МУ- София са оборудвани с модерна апаратура за работа с опитни животни, функционални изследвания и изучаване на сърдечно съдовата и бъбречната функция. Апаратурата се използва както за научни проекти, така и в процеса на обучение на студенти и докторанти.

 

- Централната лаборатория по терапевтичен лекарствен мониторинг и клинична фармакология на Александровска болница и Катедра по клинична лаборатория и имунология, МФ, МУ-София е дооборудвана с апаратура за прецизни биохимични изследвания и контрол на лечението. Разработени и внедрени са методи за определяне на широк спектър от лекарствени средства, витамин Д, стероидни хормони. Осъществява се персонализирано управление на терапията с имуносупресори по най-високи международни научни и клинични стандарти за всички пациенти с органна трансплантация в България.

 

- Центъра по молекулярна биология и имунология към МУ-Пловдив е дооборудван за съвременни молекулярно генетични изследвания и биобанкиране. Внедрени са нови молекулярно биологични и имунологични методи и се разширява диапазона на изследвания при онкологични, ревматологични и имунологични изследвания.

 

От Фонд „Научни изследвания“ подчертават, че научните изследвания, извършвани в Националния университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания, са с голямо социално значение за здравето на българската нация. Своевременното навлизане на научните достижения в здравната система, въвеждане на принципите на прецизираната медицина, ще гарантира правото на достъп до тях за всички нуждаещи се и ще доведе до по-оптимално разпределение на разходите в здравеопазването. В резултат от изпълнението на проекта е постигната критична маса от експертиза и технологични възможности, която дава нов тласък на изследванията в областта на молекулната медицина, генетиката и епидемиологията в България в пост-геномната ера. Налице са успешни примери за бързото внедряване на научните достижения в диагностиката и профилактиката на редки генетични заболявания, и чести социално значими болести, особено в съпътстващата диагностика при таргетна терапия и лекарствения мониторинг.  Осигурена е възможност на българските граждани да бъдат предоставени най-съвременни диагностични генетични изследвания на конкурентни цени и да бъде определено подходящото лечение съгласно най-високите научни и клинични стандарти.    

Коментари

май 2024

ПВСЧПСН
  
  

Събития

Няма събития