Новини - България

Правителството реши: Над 134 млн. лв. за COVID-ваксини и 20 млн. лв. за болници
Прочетена: 47 пъти
Снимка: Redmedia.bg

Министерският съвет прие вчера две постановления за одобряване на допълнителни разходи в размер над 154 млн. лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. 

 

С единия проект на акт са одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г., в размер на 134 151 000 лв. за закупуване на ваксини срещу COVID-19, в изпълнение на чл. 3 от Постановление №87 на Министерския съвет от 2023 г. 

 

Допълнителните разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. са за изпълнението на ангажименти на Република България във връзка с участието на страната ни в Допълнително споразумение № 5 към Споразумението за закупуване, последващо развитие, производство и опции за закупуване и доставка на ваксина срещу COVID-19 за държавите членки на ЕС (SANТE/2021/03/020) между Европейската комисия и Pfizer Inc./BioNТech Manufacturing GmbH. 

 

Средствата се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2023 г. за изпълнение на политики в област „Здравеопазване" за закупуване на ваксини срещу COVID-19 по чл. 1, ал. 5, т. 3.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

 

С другото правителствено постановление в бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. са одобрени допълнителни разходи в размер на 20 000 000 лв. Одобрените допълнителни разходи са за субсидиране на лечебни заведения за болнична помощ - многопрофилни болници за активно лечение със смесено държавно и общинско участие в капитала, за поддържане готовността им за оказване на медицинска помощ при извънредни ситуации, аварии и катастрофи, включително основно за осигуряване на трудови възнаграждения на персонала и на оперативни разходи за снабдяване с електрическа и/или топлинна енергия, и/или с природен газ и за водоснабдяване. 

 

Проектът на Постановление съответства и изпълнява държавната политика за защита и опазване живота и здравето на гражданите, подобряване на функционирането и контрола на здравната система в страната и повишаване на качеството на медицинската помощ. 

 

Очакваните резултати от приемането на постановлението са свързани с осигуряването на постоянна готовност на част от болниците в страната да поемат лечението на пациенти при извънредни ситуации, аварии и катастрофи, изискващо незабавна, а понякога и изпреварваща реакция и ангажиране на човешки и материални ресурси, които за кратко време не могат да бъдат създадени или осигурени.

Коментари

юли 2024

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития