Новини - България

Подписаха анексите към НРД
Прочетена: 77 пъти
Снимки: Министерство на здравеопазването

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) подписа с Управителните съвети на Българския лекарски съюз (БЛС) и Българския зъболекарски съюз (БЗС) анексите към Националните рамкови договори за медицинските и за денталните дейности 2023-2025 г. Двата документа бяха приподписани от здравния министър проф. д-р Христо Хинков.

 

Анексите към двата договора създават гаранции и предвиждат механизми публичните средства за здраве да бъдат изразходвани законосъобразно, прозрачно и ефективно, като чрез нормативната уредба са създадени и въведени необходимите условия, които гарантират предвидимост, балансираност и стабилност на системата на здравеопазване в страната.

 

В извънболничната помощ увеличението на цените на дейностите е считано от 01.01.2024 г. и е среднопретеглено с 23,4% за първичната помощ, със 17,3% за специализираната извънболнична помощ, а за медико-диагностични дейности увеличението е средно с 22.2%.

 

Сред най-важните промени в извънболничната помощ е улесненият достъп до ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) и заменянето на клинични пътеки с 11 амбулаторни еднодневни процедури, което ще отмени необходимостта от хоспитализация на пациентите.

 

Увеличават се дейностите по изследвания и профилактични прегледи по възрастови групи, като се поставя и нов акцент при профилактиката в детска възраст, а именно възможността да се изследва холестерол съвсем рано, което има отношение към профилактиката на затлъстяването.

 

Цената на профилактичните прегледи за общопрактикуващите лекари ще бъде 34 лв., като е определено допълнителното заплащане на цена от 5 лв. за отчетените годишни профилактични прегледи за възрастни за периода м. януари – м. ноември на съответната година.

 

Болничният престой при лечението на инсулти също се увеличава. Пациентите  ще бъдат хоспитализирани за 10  дни, а не както досега за 4. Други промени в болничната медицинска помощ се отнасят до лечението и проследяването на онкологично болните пациенти по клиничните пътеки и процедури. То вече ще бъде без ограничения и ще се включва към дейностите, за които се определят индикативни стойности (като раждане и хемодиализа), заплащани от НЗОК. Палиативните грижи за пациентите с онкологични заболявания пък ще бъдат 30 дни. Договорена е и процедура за разглеждане на неотчетена дейност, поради форсмажорни обстоятелства.

 

Считано от 1 март 2024 г. е заложен и  ръст в цените за детското и майчиното здравеопазване в хирургичните дейности, ендокринологията, кардиологията, пневмологията, анестизиологията и интензивното лечение и др., като среднопретегленото увеличение на база отчетените обеми на исторически принцип възлиза общо на 10%.

 

При денталните дейности е договорено увеличение на цените на всички дейности в сила от 01.01.2024 г. с 14%, както и доплащането от пациента при „Обстоен преглед със снемане на орален статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни“ от 1,80 лв., което се  включва в стойността заплащана от НЗОК.  По договорените цени и обеми ще се извърши доплащане след 1 март 2024 г.

 

Съгласно заложените средства в бюджета на здравната каса от 3 000 хил. лв. за заплащане изработката на медицинско изделие „тотална зъбна протеза“, бяха договорени 49 382 бр. дейности за изработка на горна и долна цяла плакова зъбна протеза и цена от 60,75 лв. заплащана от НЗОК. Изработка на медицинско изделие тотална долна цяла плакова зъбна протеза ще се заплаща от 1 май 2024 г.

Коментари

юли 2024

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития