Новини - България

Персонализираното лечение на рака на белия дроб увеличава шансовете за успех
Прочетена: 996 пъти

Ракът на белия дроб е една от водещите причини за смърт от злокачествени заболявания у нас. По последни данни всяка година в България се диагностицират над 4200 нови случая, а 5-годишната преживяемост на пациентите, засегнати от този вид карцином, е почти два пъти по-ниска от тази в Европа. Основно това се дължи на късното диагностициране на заболяването. Ето защо е изключително важно да се познават симптомите, да се избягват рисковите фактори, да се провеждат редовни профилактични прегледи и при необходимост – навременни консултации със специалист, припомнят от фармацевтичната компания Амджен България.

 

През 2020 г. над 2.2 млн. души са диагностицирани с рак на белия дроб, а починалите от заболяването са 1.9 млн. Според прогнозите до 2050 г. новооткритите случаи ще нараснат до 3.8 млн., като мъжете са по-застрашени от дамите.   

 

Рисковите фактори водещи до белодробен карцином, са активното и пасивно тютюнопушене. Относителният риск при пушачите се увеличава с 13,3 пъти в сравнение с този при непушачите. Влияние оказват и фамилната обремененост, предходно облъчване на белите дробове. Като рискова група за белодробния карцином се определят и хората с други белодробни заболявания като туберкулоза, ХОББ и белодробна фиброза. 

 

Недребноклетъчният рак на белия дроб е най-широко разпространеният рак на белия дроб и се регистрира при 85% от случаите, а приблизително половината от пациентите, страдащи от този вид карцином, имат определен вид генетична мутация. Определянето на точната мутация, причинила заболяването, е ключово значение за и по-добрата дългосрочна прогноза. Това може да стане чрез тестване на биомаркерите на пациента, които се използват, за да се анализира типа рак и терапията, която ще има най-добри шансове за успех. Изследването за биомаркери се прави в лаборатория, като се използват проби от туморна тъкан на пациента или кръв, или урина, като се търси наличие на известни мутации в туморните клетки. Резултатите от теста се интерпретират от медицинските онколози. При рака на белия дроб биомаркерите често са „движещи мутации“, т.е. генетични промени, които карат клетките да растат неконтролируемо. Често срещани мутации при този вид карцином са: KRAS, EGFR, BRAF, ALK, MET, ROS-1, NTRK. 

 

Изследването на биомаркери се препоръчва при повечето пациенти с диагноза рак на белия дроб. Важно е да се знае резултатът от тестване на биомаркерите, за да се определи най-подходящото лечение  и да вземете решение за него заедно с вашия онколог.

 

Всяка година през ноември отбелязваме Месеца за борба с рака на белия дроб. Целта е да се повиши обществената осведоменост за едно от най-разпространените онкологични заболявания, както и да се акцентира върху значението на ранната му диагностика и възможностите за съвременното му лечение.

Коментари

юни 2024

ПВСЧПСН
     

Събития