Новини - България

Пациенти скочиха срещу "икономическата целесъобразност" на НЗОК при скъпите терапии
Прочетена: 580 пъти

С отворено писмо до медиите представители на няколко пациенски организации остро се възпротивиха срещу едно от последните решения на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), касаещо отпускането на скъпоструващо лечение.

 

Решението касае биологичните медикаменти и безинтерфероновата терапия за Хепатит С, които занапред ще се осигуряват на пациентите след преценка на "икономическата целесъобразност", както е записано в решението на надзора. Според неправителствените организации обаче прилагането на икономическа, а не медицинска преценка може да остави много хора без лечение или още по-лошо - да застраши живота и здравето им.

 

Предлагаме ви пълния текст на отвореното писмо, подписано от Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България (ОПРЗБ), Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит (АПРА), Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев (БСБББ), Българска асоциация болест на Крон и улцерозен колит (БАБКУК), както и от Сдружение на пациентите с хепатит „ХепАктив“.

 

Уважаеми дами и господа,

Обръщаме се към вас във връзка с Решение № РД-НС- 04-156/01.12.16 г., в което Надзорният съвет на НЗОК взима следните решения:

  1. „Приема изготвения анализ на разхода за биологични лекарствени продукти за периода януари - декември 2015 г. и предложения за оптимизиране на разходите на НЗОК за лекарства, медицински изделия и диетични храни заспециални медицински цели“.
  2. „Цялостно преразглеждане на критериите за изписване на горепосочените лекарствени продукти и рамкирането им на втора терапевтична линия на база икономическа целесъобразност.“
  3. „Одобрението на всички нови пациенти, показани за биологична терапия, когато предписаният от медицински специалист лекарствен продукт не е първи избор, съгласно критериите за разходна ефективност, се извършва от Надзорния съвет на НЗОК след представяне на ясна медицинска обосновка на показанията за изписване на продукт, който не е позициониран като първи избор.“
  4. „Засилване на контрола по издаването на протоколи и спазването стриктно на препоръките в терапевтичните ръководства.“
  5. „Възлага на управителя на НЗОК пакетът от мерки да се приложи и по отношение на безинтерферонова терапия за Хепатит C”.

Ние,

Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България (ОПРЗБ); Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит (АПРА); Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев (БСБББ); Българска асоциация болест на Крон и улцерозен колит (БАБКУК); Сдружение на пациентите с хепатит „ХепАктив“

считаме, че:

  • Пациентът трябва да се лекува според актуалното терапевтично ръководство за съответното заболяване, което е написано от лекари - специалисти и което следва Европейските ръководства за лечение. Тези ръководства се базират на медицински доказателства за ефективността на медикаментите и биват следвани от всички европейски държави.
  • Лечението по „икономическа целесъобразност“ категорично нарушава правото на пациента да получи лечение съобразно спецификите на основното и придружаващите му заболявания. Подобен подход води до разхищения на публични финансови средства от други социални фондове и съдейства за увеличение на инвалидността в страната.
  • Само комисия от лекари с опит в лечението на тези заболявания трябва да има правомощията да определя терапевтичната стратегия за пациентите, а не Надзорния съвет към НЗОК, който не е медицинска структура.
  • Изборът между различни INN по „икономически“, вместо по медицински причини, може да доведе до риск за здравето на пациентите, тъй като лекарствата с различен INN се различават по ефект, взаимодействия с други лекарства, профил на безопасност, противопоказания.
  • Трябва да се изработи механизъм, който да позволи на пациентите да получават най-доброто лечение за тях, а на НЗОК да изразходва максимално ефективно бюджета, определен за конкретното заболяване. Активните преговори с всички фармацевтични компании за понижаване цените на техните медикаменти ще доведе до търсения икономически ефект, и същевременно ще предостави равен достъп на пациентите до всички високоефективни терапии.

Призоваваме ви да вземете под внимание гореизложените коментари, тъй като те отразяват мнението на пациентите, засегнати директно от Решение № РД-НС- 04-156/01.12.16 г. на Надзорния съвет към НЗОК.

Надяваме се, че чрез дадените ви правомощия ще заемете активна позиция за защита правата на пациента, а не за защита на икономически интереси.

Благодарим ви!

Коментари

юли 2024

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития