Новини - България

Отговор от МЗ: Ръководството на "Майчин дом" е легитимно
Прочетена: 922 пъти

Твърденията, че временното ръководство на специализираната АГ болница "Майчин дом" няма правно основание да управлява лечебното заведение след провалилия се конкурс за нов директор, "не отговарят на относимата правна уредба". Това е официалното становище на Министерството на здравеопазването по повод последните публикации на RedMedia за липсата на правно основание Съветът на директорите да продължи временния си мандат.

 

Казусът възникна след като провелият се на 29 юни конкурс за нов ръководител на "Майчин дом" не излъчи победител, защото нито един от двамата кандидати не получи оценка над 4,50 за представянето си. Според заповедта, с която здравният министър д-р Петър Москов е възложил временното управление на болницата на нов Съвет на директорите (след доброволното оттегляне на бившия шеф проф. Виктор Златков) обаче,  ръководството се назначава до провеждането на конкурс. И тъй като този конкурс вече мина, а нов директор не е избран, временното управление би трябвало да бъде прекратено или най-малкото - с него да се сключи нов договор за управление.

"Видно от титулната част на договора, същият е сключен на основание §1а от Наредба № 9 от 26.06.2000 г., т. е. за срок до провеждането на конкурс, но не повече от 90 дни. Предвид което настоящият съвет на директорите е легитимен, и законно управлява лечебното заведение", категорични са от здравното министерство.

Също така уточняват, че по силата на разпоредбите в Търговския закон, решенията на общото събрание за избор и освобождаване на членовете на съветите имат действие от вписването им в Търговския регистър. И тъй като новият изпълнителен директор д-р Димитър Драгиев е вписан като такъв на 3 юли, законно ще управлява "Майчин дом" до 3 октомври (когато изтичат 90 дни) или до вписването на ново ръководство. 

"Дори на конкурса да имаше избран изпълнителен директор, договорът на съвета нямаше да бъде прекратен автоматично. Необходим е нов протокол за освобождаване на досегашния съвет и избор на нов съвет, на което основание трябва да се сключи и нов договор за възлагане на управлението след проведения конкурс и настъпилите промени да бъдат надлежно вписани в Търговския регистър", допълват от МЗ.

"В този смисъл "провеждането на конкурс" е процедура, която е необходима съгласно изискването на Закона /ЗЛЗ/, и която завършва с документ /протокол на едноличния собственик/, необходим за вписването на новия съвет на директорите и изпълнителния директор в Търговския регистър. Без такъв документ /протокол/ в търговския регистър нищо не може да бъде променено /автоматично/", уточняват от ведомството.

Юридическият спор до кога продължава действието на договорите за управление обаче остава и може много дълго време да се води. В случая е трудно да се установи коя законова хипотеза има превес - изискването договорът да приключи с провеждането на конкурс или условието за управление в продължение на "не повече от 90 дни".

 

При първия вариант д-р Драгиев не би трябвало вече да е изпълнителен директор, а при втория може да остане на поста си поне още два месеца - време, достатъчно за организирането на нов конкурс и избор на ново ръководство.

 

Понастоящем конкурсът за ново ръководство на "Майчин дом" е прекратен и предстои обявяването на нов, съобщават от Министерството на здравеопазването. На кандидатите са изпратени уведомления и към момента тече срокът за подаване на писмени възражения от участниците. Новата дата на конкурса тепърва ще се уточнява.

 

Слава АНАЧКОВА

Коментари

юли 2024

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития