Събития -

март 2017

ПВСЧПСН
  
  
29 март
Сряда
Отчет на проекта "Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването"
Национален център по обществено здраве и анализи
гр. София
11:00 - 12:00 ч.

На 29.03.2017 г., сряда, от 11:00 ч. в сградата на Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) ще бъдат отчетени резултатите на проекта "Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването".

 

В рамките на проекта са изградени три нови регистъра – на пациентите с диабет, с редки болести и регистър на източниците на електромагнитни полета (ЕМП). Работата им е съобразена с разпоредбите на националното законодателство. Повишена е компетентността на специалистите, извършващи контрол на ЕМП в населените места, разработена е политика за здравен контрол. Обучени са специалисти от РЗИ в областта на мониторинга, здравния контрол и за въвеждането на данни в регистъра на източниците на ЕМП. Обучени са и 80 лица за въвеждане на данни и администриране на регистрите за диабет и редки болести.


Проектът, който стартира преди две години, е осъществен с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 и ФМ на ЕИП 2009-2014 г.