Новини - България

Осигуриха 1,5 млн. лв. за изследване разпространението на вирусите на HIV, хепатит В и С сред кръвните донори
Прочетена: 450 пъти
Снимка: Pixabay.com

Министерският съвет одобри 1 500 000 лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН) за 2020 г., съобщават от правителствената информационна служба. Средствата са за финансиране изпълнението на планираните дейности през първата година на Националната научна програма (ННП) „Създаване на база данни на кръводарителите в Република България за маркери на трансмисивни инфекции", одобрена с Решение № 262 от 21.04.2020 г. на Министерския съвет.

 

Националната научна програма за създаване на база данни е на обща стойност 4,5 млн. лева и е със срок на изпълнение до 31.12.2022 г. Тя е разработена като продължение на изпълняваната в периода 2018-2020 г. ННП „Разработване на методология за въвеждане на NAT технология за диагностика на дарената кръв в трансфузионната система на Република България", по която със средства на МОН са закупени, монтирани, инсталирани и въведени в експлоатация 6 медицинска апарата за извършване на диагностика на трансмисивни инфекции.

 

Новата програма е насочена към идентификация и систематизиране на информацията по отношение на разпространението на вирусите на HIV, хепатит В и хепатит С сред кръвните донори, както и оценка на риска на същите вируси сред донорите в България чрез изследване на тяхното разпространение и честота. Двата показателя се допълват, тъй като предоставят информация за миналия и текущия риск от инфекция. Разпространението на трансмисивни инфекции в глобален аспект е от изключителна важност за научните изследвания, тъй като тези инфекции заемат значителен дял в човешката патология, представляват сериозно предизвикателство и имат нов потенциал за епидемично разпространение. Инфекциите предавани по кръвен път, и по-конкретно хепатитните вируси В (HBV), С (HCV) и вирусът на придобития имунен дефицит (HIV) имат способността да предизвикват в редица случаи хронични инфекции с тежки усложнения, затова информацията за тях е крайно необходима.

 

Националната научна програма предвижда извършването на 40 000 тествания на година и анализ на натрупаните данни от медицински изследвания и разработване на нови модели и софтуер за обработка на данни. С изпълнението й ще се предостави на научните среди в България достъп до систематизирана информация, която ще може да бъде анализирана, обобщавана и използвана за различни научни цели.

Коментари

юни 2024

ПВСЧПСН
     

Събития

Няма събития