Новини - България

Още два медицински стандарта паднаха във ВАС
Прочетена: 372 пъти

Стандартите по гастро-ентерология и урология са поредните, които Върховният адиминстративен съд (ВАС) определя като невалидни. Със свои две решения от миналата седмица той отменя действието на наредбите, с които са въведени стандартите, като този път определенията са окончателни и не подлежат на обжалване.

 

С решението си магистратите потвърждават тезата на по-долната инстанция, която също отмени стандартите. Основният мотив е, че при издаването им Министерството на здравеопазването не е посочило мотиви и не е изготвило доклад по проектодокументите с анализ за последствията от прилагането на стандартите. 

 

С допълваща наредба към стандарта по "Вътрешни болести" дори е бил приет изцяло нов стандарт по гастроентерология, което противоречи на законодателство, допълва още съдът.

"В случая тричленният състав на Върховния административен съд обосновано е посочил, че краткият преразказ на предлаганата уредба при последващите изменения на отделни разпоредби на обжалваната наредба не е тъждествен на мотивирането й. В случая съдържанието на мотивировката е изчерпано с бланкетно по своя характер изявление. Отсъства изложение на конкретните причини и цели за утвърждаването и последващата ревизия на медицински стандарт "Гастроентерология", средствата за прилагането му, практическото му отражение в дейността на лечебните заведения, в т.ч. от гледна точка качество на здравната услуга и достъп на пациентите до същата, очакваните резултати и анализ за съответствието с правото на ЕС", се посочва в решението на ВАС.

Що се касае до стандарта по урология, съдът е приел, че липсват не само мотиви за въвеждането му, но и публикуван проект за обществено обсъждане на сайта на здравното ведомство. Нито един от двата доклада няма необходимото съдържание съобразно изискването на Закона за нормативните актове, и по никакъв начин не стават ясни причините, които налагат измененията в предходния действащ стандарт, още по-малко приемането на изцяло нов такъв, отбелязват от ВАС.

 

Посочват още, че не са изложени мотиви, които да обосновават приемането на изцяло нова наредба, в какво се състои изменението спрямо предходната такава, какви са конкретните цели на проекта, както ще въздейства новата наредба на обществените отношения, липсват финансов анализ и обосновка, аргументация за очакваните резултати от прилагането й, анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Коментари

декември 2023

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития