Новини - България

Определиха ресорите на зам.-министрите на здравеопазването
Прочетена: 101 пъти
Снимка: Redmedia.bg

Министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев определи ресорите на своите заместници, съобщават от ведомството. 

 

Заместник-министър д-р Динко Странски ще отговаря за следните дирекции на Министерството на здравеопазването: „Лечебни дейности“, „Опазване на общественото здраве и здравен контрол“, както и дирекция „Търговски дружества и собственост“. 

 

Д-р Странски ще контролира работата на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, на Националния център по заразни и паразитни болести, на Националния център по трансфузионна хематология и районните центрове по трансфузионна хематология, на Националния център по радиобиология и радиационна защита и на Националната експертна лекарска комисия. Той ще отговаря и за центровете за спешна медицинска помощ, както и за признаване на професионални квалификации по регулирани медицински професии и специалности в системата на здравеопазването.

 

Заместник-министър Катя Ивкова ще осъществява координация и контрол върху политиките в системата на здравеопазването в областите на дейност на дирекциите „Международни проекти и програми“, „Европейска координация и международно сътрудничество“, „Електронно здравеопазване“ и „Защита на правата на пациентите“.

 

Тя ще осъществява контрол върху дейността на Центъра за асистирана репродукция и Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ. Тя ще отговаря и за домовете за медико-социални грижи за деца и за центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания. 

 

Заместник-министър д-р Александър Златанов ще осъществява координация и контрол върху политиките в системата на здравеопазването в следните дирекции на министерството: „Бюджет и финанси“, „Лекарствена политика“, както и отдел „Обществени поръчки“ в дирекция „Стопански дейности и обществени поръчки“. 

 

Д-р Златанов ще осъществява контрол върху Националния център по обществено здраве и анализи, Изпълнителната агенция по лекарствата, Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, както и върху дейността на регионалните здравни инспекции и държавните психиатрични болници.

Коментари