Новини - България

Онкологията: Не сме лекували пациенти с лекарства с изтекъл срок на годност
Прочетена: 147 пъти

Специализираната болница за активно лечение по онкология (СБАЛО) не е прилагала при пациенти медикаменти с изтекъл срок на годност, каквото твърдение се появи в медиите. Тази позиция изразяват изпълнителният директор на болницата д-р Панайот Куртев и председателят на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) към лечебното заведение Ани Кирилова в писмо до институции и съсловни здравни организации.

 

Пълният текст на писмото гласи:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изнесената в медиите информация за закупени лекарствени средства с изтекъл срок на годност и съответно влагането им в лечението на пациентите, изразяваме нашата категорична позиция, че закупуването и прилагането на лекарствени продукти при лечението на пациентите в „УСБАЛ по онкология" ЕАД се извършва при строго спазване на законовия и вътрешния ред на лечебното заведение.

Изказаните твърдения са неоснователни. Подобно поведение е в нарушение както с добрата медицинска практика, така и с етичния кодекс, законовите и подзаконовите нормативни актове на Република България и изискванията на НЗОК.

В периода 2013 г. - 2015 г. „УСБАЛ по онкология" ЕАД е проверявана от компетентните органи в лицето на ИАЛ и НЗОК за съответствия на партиди и срокове на годност на лекарствените продукти със законовите изисквания и не са констатирани нарушения.

От друга страна, в момента на изтичане на срока на годност на дадена партида, Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) блокира съответната партида и разпространението и впоследствие е невъзможно.

Самите доставчици на медикаменти носят административно-наказателна отговорност съгласно чл. 283 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина в случаите, в които си позволят да търгуват с лекарствени средства с изтекъл срок на годност. Подобни нарушения не са констатирани от компетентните органи при извършваните регулярни проверки в „УСБАЛ по онкология" ЕАД.

Ръководството и състава на лечебното заведение застава категорично против внушенията, че в лечебното заведение са закупувани и прилагани препарати за лечението на пациентите с изтекъл срок на годност. Такива внушения водят както до уронване на престижа на лечебното заведение, така и до загуба на доверието на пациентите в професионализма на лекарите. Медицинските специалисти в „Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология" ЕАД са доказали своя висок професионализъм и авторитет чрез качеството на извършваните медицински услуги. В периода 2013-2016г. през лечебното заведение са преминали над 52 000 пациенти, при които не са установени нарушения при приложената лекарствена терапия.

Считаме че горепосочените твърдения са неоснователни към работата на нашите колеги и са несъвместими с медицинската етика.

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ПАЦИЕНТИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ С УВЕРЕНОСТ, ЧЕ ЩЕ ЗАПАЗЯТ ДОВЕРИЕТО СИ КЪМ УТВЪРДЕНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В „УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ" ЕАД И НЯМА ДА СЕ ПОДДАДАТ НА ВНУШЕНИЯ.

Коментари

май 2024

ПВСЧПСН
  
  

Събития

Няма събития