Новини - България

Одобрен е проектобюджетът на НЗОК за 2022 г.
Прочетена: 127 пъти
Снимка: Pixabay.com

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., съобщава правителствената информационна служба.

 

Предвидени са 6 050 749,9 хил. лв. приходи и трансфери. Здравноосигурителните приходи са в размер на 5 802 517,1 хил. лв., от които 3 759 192,6 хил. лв. са приходи от здравноосигурителни вноски и 2 043 324,5 хил. лв. са трансфери за здравно осигуряване. Разчетените приходи от здравноосигурителни вноски са увеличени с 433 888,5 хил. лв. в сравнение със същите през 2021 г. Трансферите за здравно осигуряване за 2022 г. са разчетени с ръст от 263 213,5 хил. лв. спрямо 2021 г., който се дължи на промяна в размера на пенсиите, на увеличение на минималната работна заплата и на ръста от 5 на сто от осигурителния доход, върху който държавата внася здравни вноски за безработните, децата, социално слабите и др.

 

Общо разходите за 2022 г. са в размер на 6 050 749,9 хил. лв., което е с 604 437,0 хил. лв. повече спрямо Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.

 

Средствата за здравноосигурителни плащания са в размер на 5 678 270,1 хил. лв., което представлява увеличение с 560 210,7 хил. лв. спрямо Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.

 

Разпределението на средствата за здравноосигурителни плащания е следното:

 

•    за първична извънболнична медицинска помощ - 363 710,9 хил. лв.;
•    за специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение) и здравни грижи - 380 229,0 хил. лв.;
•    за дентална помощ - 239 709,8 хил. лв.;
•    за медико-диагностична дейност - 207 286,0 хил. лв.;
•    за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната, за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и прилагани в условията на болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги - общо 1 510 452,8 хил. лв.;
•    за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ - 115 982 хил. лв.;
•    за болнична медицинска помощ - 2 750 899,6 хил. лв.;
•    за здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност по проекта за 2022 г. са разчетени 110 000,0 хил. лв.

 

През 2022 г. се предвижда Министерството на здравеопазването ежемесечно да предоставя трансфер към бюджета на НЗОК в общ годишен размер 106 570,6 хил. лв. за дейности извън задължителното здравно осигуряване.

 

С преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлагат промени в Закона за здравното осигуряване и в Закона за здравето.

 

Проектът на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. е съставен в съответствие с бюджетната рамка при запазване на размера на здравноосигурителната вноска в размер на 8%. Проектът на Закон за бюджета на НЗОК за 2022 г. предвижда публичните средства да бъдат изразходвани законосъобразно, прозрачно и ефективно.

 

Заложените параметри на проекта на бюджет на НЗОК за 2022 г. създават стабилна финансова рамка за функционирането на системата на здравното осигуряване в условията на продължаваща извънредна епидемична обстановка.

Коментари

юни 2024

ПВСЧПСН
     

Събития

Няма събития