Red Media - информационен сайт за здравеопазване
Информационен сайт за здравеопазването и здравната реформа

Новини - България

Обявиха създаването на Алианс за борба с рака на белия дроб
Прочетена: 139 пъти

Международната асоциация за изследване на рака на белите дробове (IASLC), Guardant Health (иновативна диагностична компания), Глобалната коалиция за рак на белите дробове (GLCC) и AstraZeneca обявиха създаването на  Алианс за борба с рака на  белия дроб, партньорство, чиято  амбиция е да елиминира рака на белите дробове като причина за смърт. Първата цел на Алианса ще бъде да удвои петгодишната  преживяемост при пациенти с рак на белите дробове до 2025 година.

 

На всеки 18 секунди загива един болен с  рак на белия дроб. Само през 2018 г. около 1,8 милиона души са починалите от заболяването (1). Четиридесет процента от пациентите се диагностицират в напреднал стадий, когато ракът е метастазирал.  Към настоящия момент само един от всеки пет пациенти с рак на белия дроб е жив пет години след поставянето на диагнозата.

 

Джесме Фокс, медицински директор на GLCC:

 

„Алиансът за борба с рака на белия дроб се създава в ключов момент, когато научните постижения осигуряват нови възможности за трансформиране на диагнозата и лечението на болните с рак на белия дроб. Но все още съществуват бариери за подобряване на грижите за пациентите с това заболяване.  С този Алианс ние  обединяваме усилия, за да отговорим  на  неотложна необходимост да защитим и насърчим най-добрите решения за пациентите."

 

Алиансът обединява широк спектър от допълващи се експертни знания, включително научни изследвания и образование (IASLC), диагностика (Guardant Health), застъпничество и подкрепа на пациентите (GLCC) и изследване и развитие на терапевтичните решения (AstraZeneca).

 

Партньорите-учредители определиха три приоритета:

 

  • увеличаване на скрининга и ранната диагностика;
  • реализация на иновативни терапевтични подходи;
  • подобряване на качеството на грижите за пациентите с рак на белия дроб.

 

Първоначалните проекти, които ще получат ускорена реализация чрез Алианса, включват:

 

1. Конфедерацията за ранна образна диагностика на белите дробове (ELIC), LLC е нова cloud- базирана база данни за скрининг, предназначена да ускори диагностиката и лечението на рак на белия дроб в ранен стадий в мултидисциплинарен формат. Тя предлага отговор на нарастващите доказателства, че скринингът  чрез нискодозова  компютърна томография  води до намалена смъртност. Тази колекция от изображения и данни може да се използва за изграждане на по-добри рискови модели, както и на инструменти за анализ и откриване, като същевременно служи като глобален стандарт за качество на данните. Приложението на изкуствен интелект в бъдеще ще подобри възможността за взимане на информирани решения относно диагностиката и терапията. Алиансът ще съдейства на IASLC за изграждането на банка от компютърно томографски изображения, чрез която данните на пациента ще могат да бъдат проследявани от първоначалния скрининг през първоначално лечение и последващи стъпки.

 

2. Проектът за Основен Патологичен Отговор е сбор от данни от клинични изпитвания и изследвания, които могат да бъдат използвани за валидиране на показатели за ефикасност и идентифициране на  биомаркери, които да ускорят разработването на персонализирани терапии, които приложени по-рано в хода на заболяването, да подобрят прогнозата на пациентите. Алиансът съдейства за обединяването на данни от партниращите групи и проучванията на фармацевтичната индустрия, които могат да се използват от здравните институции по света, когато се обсъждат ключови данни от основополагащи клинични изпитвания.

 

3. Инициативи за грижа за пациентите срак на белия дроб (ILC2) е конкурс, който ще започне в края на 2019 г., като ще отправи покана към местните пациентски организации по света да разработят и представят пилотни проекти, които потенциално могат да трансформират грижите за пациентите и да подобрят преживяемостта на местно ниво. Той има за цел да помогне на местната общност в борбата с рак на белия дроб, да се възползват от мултидисциплинарните добри практики, да обучат пациентите и да осигурят подкрепа за качеството на живота на пациентите по време и след лечението. Комитетът на Алианса за борба с рака на белия дроб ще оценява и избира предложения, които отговарят на критериите за финансиране.

 

Алиансът ще спонсорира международно проучване, водено от Ipsos MORI, за идентифициране на локални бариери, които се нуждаят от приоритетен фокус. Резултатите, очаквани през есента на 2019 г., ще бъдат използвани за по-нататъшно прецизиране на  приоритетите на Алианса за борба с рака на белия дроб“. Информация за проучването и как общността може да сподели своите гледни точки, може да бъде намерена на LungAmbitionAlliance.org.


* * *

За Алианса за борба с рака на белия дроб:

В Алианса за борба с рака на белия дроб  партнират различни организации, обединени в стремежа си да елиминират рака на белия дроб като причина за смърт. Алиансът има за цел да ускори напредъка и да доведе до значими промени за пациентите с рак на белия дроб, като увеличи опита на всеки партньор и приоритизира значими проекти с потенциал за постигане на неговата цел. Учредителите - Международната асоциация за изследване на рака на белите дробове (IASLC), Guardant Health, Глобалната коалиция за рак на белите дробове (GLCC) и AstraZeneca - ще проучат и преодолеят пречките пред скрининга и ранната диагностика, развитието на иновативната медицина и висококачествена грижа и преследване на амбициозна визия за бъдещето на рака на белия дроб, която започва с удвояване на петгодишната преживяемост до 2025 година.

 

За партньорите-основатели:

 

• Международната асоциация за изследване на рака на белите дробове (IASLC) е единствената глобална организация, посветена на изследването на рак на белия дроб и други гръдни злокачествени заболявания, с глобална мрежа от повече от 6 500 специалисти по рак на белите дробове във всички дисциплини в над 100 страни.

• Глобалната коалиция за рак на белите дробове е международният глас на пациентите с рак на белия дроб и се ангажира със застъпничеството на пациентите

• Guardant Health е новаторска диагностична компания с визия, която позволява по-ранно откриване чрез достъп до молекулярна информация в кръвта

• AstraZeneca е глобална, научно ориентирана биофармацевтична компания, която се фокусира върху откриването, разработването и пускането на пазара на медикаменти, отпускани по лекарско предписание.

Коментари

декември 2021

ПВСЧПСН
  
  

Събития

Няма събития