Red Media - информационен сайт за здравеопазване
Информационен сайт за здравеопазването и здравната реформа

Новини - България

Обявиха процедура за финансиране на специализанти по проект „Специализация в здравеопазването“
Прочетена: 181 пъти

Министерството на здравеопазването обяви пета процедура за подбор на специализанти за кандидатстване за финансиране по проект „Специализация в здравеопазването“. Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Подкрепят се лица с придобита професионална квалификация „лекар”, „лекар по дентална медицина“, „медицинска сестра“ или „акушерка“. Процедурата е отворена и без краен срок за кандидатстване, а всеки заинтересован може да подаде документи онлайн чрез регистрация в интернет страницата на проекта: www.specializanti-mh.info<http://www.specializanti-mh.info>. Критериите за подбор, условията, начинът за кандидатстване и необходимите документи са публикувани в Секция „Документи“, Раздел „Документи за пета процедура за подбор на специализанти“- https://www.specializanti-mh.info/documents/section/8.

 

При петата процедура отпада ограничението специализантите да приключват обучението си за придобиване на специалност не по-късно от 30.11.2023 г. Това означава, че обучението може да продължава след срока за изпълнение на проекта и че е допустимо участниците да са в процес на специализация при неговото приключване.

 

По проекта се изплащат:

1.        предвидените в нормативната уредба такси за теоретично и практическо обучение;

2.        стипендии за времето, през което специализантът не е получавал доходи от трудови възнаграждения или от упражняване на икономическа дейност.
Специализантите могат да кандидатстват по проекта за заплащане на такса/и за обучение, за такса/и за обучение и стипендии или само за стипендии.

Коментари

май 2022

ПВСЧПСН
      
     

Събития

Няма събития