Новини - България

НЗОК отчете ръст на приходите и по-малко пари за прегледи при специалист и за медицински изделия
Прочетена: 176 пъти
Снимка: pixabay.com

На свое заседание, проведено днес, Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) прие отчет за текущото изпълнение към 31 март на бюджета на НЗОК за 2018 г., съобщиха от институцията. Оттам отчетоха, че в сравнение със същия период на миналата година през първото тримесечие на тази година фондът е заплатил повече пари за болнична помощ и лекарства и по-малко - за прегледи при специалист, за дентално лечение и за медицински изделия.


 
Общият размер на получените в НЗОК приходи и трансфери към 31.03.2018 г. възлиза на 958 780,3 хил. лв., което представлява 24,8 % спрямо заложените в Закона за бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК) за 2018 г. средства в размер на 3 859 978 хил. лв . Спрямо същия период на 2017 г. се отчита ръст от 11,6%. Извършените към 31.03.2018 г. разходи и трансфери са в размер на 1 000 049,3 хил. лв. или 25,9 % от заложените в Закона за бюджета на НЗОК за 2018 г. средства, които са в размер на 3 859 978 хил. лв. Спрямо същия период на 2017 г. се отчита ръст от 5,6%.


 
За здравноосигурителни плащания са изплатени 976 124 хил. лв. (в т.ч. 22 325 хил. лв. трансфер за ведомствени болници) или 26,7% от заложените със Закона за бюджета на НЗОК за 2018 г. средства в размер на 3 662 060,7 хил.лв. Спрямо същия период на 2017 г. се отчита ръст от 5%.


 
За първична извънболнична медицинска помощ касата е заплатила  48 377,7 хил. лв. (в т.ч. 15 хил. лв. трансфер за ведомствени болници) или 23,3% от бюджетните средства, които са в размер на 207 200 хил. лв. Спрямо същия период на 2017 г. се отчита ръст от 3,4%.  За специализирана извънболнична медицинска помощ трансферите са в размер на 35 720,9 хил. лв. (в т.ч. 115,4 хил. лв. трансфер за ведомствени болници) или 16,1% от бюджетните средства, които са в размер на 222 300 хил. лв. Спрямо същия период на 2017 г. се отчита намаление от 24,4%.

 

Намаление има и при средствата за дентална помощ. По това перо през първото тримесечие са изразходвани 44 100,2 хил. лв. или 28,1% от бюджетните средства, които са в размер на 157 000 хил. лв. Спрямо същия период на 2017 г. се отчита намаление от 25,1%. За медико-диагностична дейност разходите са 18 903,8 хил. лв. (в т.ч. 139,8 хил. лв. трансфер за ведомствени болници) или 23,6% от бюджетните средства  в размер на 80 000 хил. лв. Спрямо същия период на 2017 г. се отчита ръст от 6,7%. За болнична медицинска помощ фондът е изразходвал 449 235,4 хил. лв. (в т.ч. 19 116 хил. лв. трансфер за ведомствени болници) или 24,6% от бюджетните средства, които са в размер на 1 824 560,7 хил. лв. Спрямо същия период на 2017 г. се отчита ръст от 10,7%. 

 

Ръст в разходите на касата има по перото за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, за домашно лечение на територията на страната. По него фондът е заплатил 244 251,6 хил. лв. или 34% от бюджетните средства, които са в размер на 718 000 хил. лв. Спрямо същия период на 2017 г. се отчита ръст от 6,9%.

 

Подобна е и ситуацията и при лечението на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ, за които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги. По това перо са изразходвани 97 349,3 хил. лв. (в т.ч. 2 042,9 хил. лв. трансфер за ведомствени болници) или 34,5% от бюджетните средства, които са в размер на 282 000 хил. лв. Спрямо същия период на 2017 г. от касата отчитат ръст от 20,7%.

 

За медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ - 26 644,3 хил. лв. (в т.ч. 875,3 хил. лв. трансфер за ведомствени болници) или 27,2% от бюджетните средства, които са в размер на 98 000 хил. лв. Спрямо същия период на 2017 г. се отчита намаление от 14,8%, отбелязват от НЗОК.

 

Невена ПОПОВА

Коментари

април 2024

ПВСЧПСН
     

Събития

Няма събития