Новини - България

Набират проекти в областта на нанотехнологиите в медицината
Прочетена: 123 пъти

Стартира 10-та транснационална инициатива за представяне на проектни предложения в областта на съвременните нанотехнологии в медицината по програма EuroNanoMed ІІІ, съобщиха от Министерството на образованиетои науката (МОН). От тази година Фонд „Научни изследвания” (ФНИ) към образователното министерство се включва в програма EuroNanoMed III, която е частично финансирана от програма „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз.

 

EuroNanoMed (http://euronanomed.net/) е основана през 2008 г. като платформа за министерства и национални и регионални финансиращи агенции. Целта е те да обединяват усилията си чрез програми, насочени към подкрепа на международни изследователски и иновативни колективи, които работят по проекти, способни да превърнат проучванията в сферата на нанотехнологиите в практически медицински приложения.

 

В обявения конкурс Фонд „Научни изследвания” участва като съфинансираща организация. Основните цели на програмата са насочени към подкрепа на транснационални научно-изследователски проекти, които предлагат иновативни методи в наномедицината, а също и към стимулиране на съвместни дейности на изследователски групи от академичния и клиничния сектор.

 

EuroNanoMed III ще подкрепи мултидисциплинарните и транснационалните иновативни проекти в следните области:

-  регенеративна медицина,

-  диагностика (наночастици, използвани за медицинска диагностика)

-  системи за таргетно доставяне (на медикаменти)

 

Допустими кандидати:

1) Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7  от ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"

2) научни организации по чл. 47 ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен "доктор"

Организациите по т. 1 и 2 не извършват стопанска дейност или, ако упражняват стопански и нестопански дейности, финансирането, разходите и приходите за всеки вид дейност се вземат предвид поотделно.

 

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“  за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 100 000 евро за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до два проекта с българско участие. Максимална сума за един проект е до 50 000 евро и срок на изпълнение три години.

 

Фонд „Научни изследвания“ ще приема проектни предложения, подготвени в една от трите обявени тематични области, съгласно следните срокове:

Срок за подаване на кратки проектни предложения (pre-proposal phase) – 31 януари 2019 г.

Срок за подаване на пълни проектни предложения (full proposal phase) – 1 юли 2019 г.

Коментари

февруари 2024

ПВСЧПСН
   
   

Събития

Няма събития