Новини - България

На прицел: Корупцията при медицинските изделия
Прочетена: 198 пъти
Снимка: pixabay.com

Да бъдат идентифицирани корупционни практики, свързани с доставката и употребата на медицински изделия – това е една от мерките на правителството, заложени в актуализираната Националната програма за реформи за тази година, одобрена на последното заседение на Министерски съвет. Според плана за изпълнението им цялостният модел за решение на проблема с корупцията е трябвало да бъде изготвен сдо средата на 2017 г., но в процеса на работа по мярката е извършено допълнително предпроектно проучване, чрез което е бил разширен обхватът на анализите и предмета на проекта, отчитат от правителството.  

 

Оттам допълват още, че досега са извършени анализи на европейската, международната и националната стратегическа и законова рамка, свързана с производството, търговията и дистрибуцията на медицинските изделия, употребата им в болничната и извънболничната помощ и извеждането им от употреба. Анализирана е и системата от контролни органи на здравното министерство, координацията и връзките между тях; надзора на националния пазар на медицински изделия и степента на координация в тази дейност между трите министерства: на здравеопазването, икономиката и финансите. Организирана и проведена е дискусионна кръгла маса, поксветена на темата за превенцията и противодействието на корупцията при доставката и употребата на медицинските изделия, отчитат още от кабинета.

 

След всички стъпки, предприети до момента е станало ясно, че експертите са идентифицирали общо 136 проблемни и слаби места в националното ни законодателство, от които 96 са системно ориентирани и се отнасят до действащата регулаторна рамка в сферата на надзора на националния пазар и употребата на медицински изделия в болничната и извънболничната помощ; 27 са процесно ориентирани и засягат пряко процедурите, свързани с различни етапи от жизнения цикъл на медицинските изделия, включително и дейността на контролните органи, а 13 се отнасят до почтеността на различните длъжности лица, имащи отношение към надзора на пазара, търговията и употребата на медицинските изделия.

 

С оглед противодействие на тези пробелми е предложена система от общо 81 основни и спомагателни мерки. Те са насочени към реформиране на системата на приложение на медицинските изделия, като този прицес ще включва и използването в по-голяма степен на информационните технологии, става ясно от документа.

 

Предлаганите мерки са систематизирани в няколко обособени пакета. Сред тях е актуализацията на стратегически документи, предприемането на мерки за развитие на националното законодателство, за подобряване на надзора на пазара,  за подобряване на контрола в системата на здравеопазването, както и мерките за борба с корупцията на ниско ниво.

 

Според плана за изпълнението им, готовият модел  да излязат с модел на решение на проблема с корупцията до средата на 2017 г., въпреки забавянето обаче се работи за преодоляване на това изоставане. Изготвен е кратък доклад, който е изпратен за становище до здравното министерство и Националния съвет по антикорупционни политики, както и до експертите от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), Изпълнителна агенция „Медицински одит“, медицинските университети и други участници в проекта, уточняват от Министерски съвет.

 

Предстои да бъде изготвен окончателен доклад на основата на становищата, изпратени от  от компетентните органи и институции с предложения за законови, организационни и технически мерки, в това число и на мерките, свързани с електронна търговия с медицински изделия за нуждите на болничните заведения. Реализацията на мерките е със срок 2020 г. Според управляващите очакваният резултат е намаляване на риска от корупция и измами, както и постигане на по-ниски цени при по-добро качество на медицинските изделия.

Невена ПОПОВА

 

Коментари

юни 2024

ПВСЧПСН
     

Събития