Коментари -

Министър Ананиев: Времето на безвремието в здравеопазването приключи
Прочетена: 303 пъти
Снимка: Министерство на здравеопазването

От Министерството на здравеопазването разпространха изказването на министърa на здравеопазването Кирил Ананиев след гласуването на второ четене на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. Публикуваме го без редакции.

 

Уважаеми дами и господа народни представители,

 

Благодаря за доверието и подкрепата по пътя на реализиране на здравната реформа. Днес с вашето гласуване българските граждани вече имат своя здравен бюджет за следващата година, който е много по-добър от настоящия бюджет.

 

Какво постигнахме с този бюджет?

 

Първо - осигуряваме качествено и достъпно здравно обслужване на българските граждани. Това се постига не само с допълнителните 400 милиона лева, но и чрез въвеждане на новите медицински стандарти, несъществуващите до този момент правила за добра медицинска практика, нови фармако-терапевтични ръководства. Всички те задават европейски норми и стандарти за лечение на нашите съграждани. Крайно време е да ги създадем и приложим и то не едностранно и частично, а в обхвата на всички медицински дейности и специалности.

 

Второ - създаване на предпоставки за по-добър и ефективен контрол в системата на здравеопазването, контрол върху качеството на лечението на пациентите, контрол върху разходването на финансовите средства в системата. Това се постига чрез въвеждането на общи правила за изграждане на Националната здравна информационна система, на системата, уреждаща медицинските дейности, свързани с хората с увреждания и то на ниво закон. Допълнително ясно се регламентират контролните правомощия на институциите за последващ контрол. Въвеждат се общи правила и принципи за наблюдения върху информацията и реализирането на дейностите в системата. Въвеждат се ясни принципи и правила за създаването, преобразуването, регистрацията на лечебни заведения на основата на прозрачни принципи и комплексни критерии.

 

Трето - обвързваме договорния процес със съсловните организации с процеса на бюджетиране на дейностите и въвеждане на правила и принципи за финансово управление на системата на ниво нормативна уредба. Това ще гарантира стабилност и предвидимост в здравната система. Въвеждаме постоянна част в рамковите договори, която е предпоставка за сигурност в действията на институциите.
Четвърто - поставяме ясни правила и принципи на функциониране на системата, така че да подготвим плавен преход към преструктуриране на здравноосигурителния модел с цел елиминиране и преодоляване на настоящите му недостатъци. Защото какъвто и модел да изберем, институциите и дейностите трябва да работят ефективно  и ефикасно.

 

Уважаеми дами и господа народни представители,

 

Чрез гласуваните текстове и промени с общи усилия и ангажираност от моя страна следва да постигнем прозрачност на плащанията в здравната система и по-качествено лечение на българските граждани.

 

И накрая, уважаеми дами и господа, убеден съм, че времето на безвремието в здравеопазването приключи.





Коментари

юли 2024

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития