Коментари -

Лекарският съюз: НАП не е необходимо да има достъп до здравна информация
Прочетена: 190 пъти

Български лекарски съюз (БЛС) излезе с приложимостта на Наредба Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. Публикуваме пълния текст на становището:

 

"Уважаеми дами и господа,

БЛС приветства усилията на  НАП и МФ за ограничаване на сивата икономика и подобряване на възможностите за фискален контрол.

Съсловната организация обаче смята, че разпоредбите на Наредба Н-18 превишават целите на фискалния контрол и могат да нарушат правата и интересите на българските граждани.

БЛС е притеснен от  поставянето под един знаменател на чисто търговските обекти и лечебните заведения.

На проведената среща на 04.03.2019 г между представители на УС на БЛС и ръководството на НАП, медицинския софтуер беше приравнен с този използван за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО), което е не само  погрешно, но и неприемливо. Медицинският софтуер се използва за формиране на здравно досие, което съдържа подробна и всеобхватна информация за здравното състояние на човека. От него става ясно кога и какви медицински услуги е използвал пациентът (преглед, пролежаване в болници, резултати от изследвания, ползвано лечение, причина за смърт и др.).

Третирането на медицинския софтуер като СУПТО по смисъла на ЗДДС и Наредба-18 ще доведе до следните несъвместими с лекарската дейност последствия:

 

1.    Органите на  НАП ще имат достъп до чувствителна информация в здравните досиета без такъв достъп да е необходим за осъществяването на  данъчен контрол от агенцията.

2.    Нарушават се лекарската тайна, както и изискванията за достъп, обработка и съхранение на „чувствителна информация" съгласно Регламент 2016/679 за защита на личните данни (GDPR) и българския ЗЗЛД.

3.    Разширява се кръгът от хора и институции, извън медицинските специалисти и пациентите, които ще имат информация за здравната история на българските граждани.

 

Категорични сме, че за НАП не е необходимо да има достъп до здравна информация, за да може да осъществява функциите си по фискален контрол. Особено като се вземе предвид фактът, че към момента у нас липсват законово уредени гаранции и процедури за  сигурността на тази информация и за защита правата на пациентите.

Съсловната организация е обезпокоена, че при третирането на медицинския софтуер като СУПТО ще се прилагат всички разпоредби на Наредба Н-18. Така при възникването на технически неизправности, свързани със СУПТО или фискалните устройства може да бъде възпрепятстван и затруднен достъпът до лечение на пациентите.

Блокирането на СУПТО в един търговски обект защитава търговските  интереси на фиска, но по никакъв начин не застрашава здравето на гражданите. Ако обаче  блокира медицинския софтуер то ще блокира дейността по всяка една грижа за здравето и живота на хората.

Към момента няма създаден работещ механизъм за използване на лекарския софтуер в авариен режим. Това би довело до невъзможност за предоставянето на здравна помощ и навременно лечение на българското население, особено на места, които са трудно достъпни, или в случаите,  когато един лекар обслужва повече от едно населено място.

БЛС счита, че Наредба Н-18 не взема предвид спецификите и софтуерното осигуряване на медицинските дейности или както следва:

 

1.    Медицинският софтуер с всички негови функционалности е предвиден за извършване на медицинска дейност, а не за управление на продажби.

2.    В много региони от страната, един и същи лекар обслужва и преглежда много населени места, като поддържа и съответни кабинети. Наредба Н-18 не взема предвид тези често срещани ситуации.

3.    Изискванията на Наредба Н-18 са неприложими спрямо груповите практики на лекари с едно фискално устройство, независимо от ползвания софтуер.

4.    Изискванията за Наредбата са неприложими и спрямо индивидуални практики с едно фискално устройство, при които един и същи медицински софтуер, предназначен за практиката, се ползва от повече от един лекар.

5.    Прилагането на Наредба Н-18 ще доведе и до невъзможност за заместване на лекари, поради изискванията за използване на конкретно СУПТО, с конкретно фискално устройство, в конкретен търговски обект.

 

За това БЛС счита, че медицинският софтуер не е и не трябва да се  третира като СУПТО и спрямо него да се прилагат изискванията на Наредба Н-18 в сегашните им вид и формулировка.

Съсловната организация настоява да се вземат предвид всички изложени проблеми, които ще произтекат от прилагането на Наредба Н-18 спрямо медицинската дейност. Ако въпреки това промените станат факт отговорността за възникналите неблагоприятни последствия ще е на НАП и на Министерство на финансите."

Коментари

май 2024

ПВСЧПСН
  
  

Събития

Няма събития