Новини - България

Лекарите с ултиматум към властта – при бездействие излизат на протест
Прочетена: 508 пъти

Български лекарски съюз (БЛС) излезе с декларация, в която поставя ултиматум към властта – или започва решаване на проблемите в здравеопазването, или лекарите излизат на протест. Позицията е приета на заседание на съсловната организация във Велико Търново, по време на което е направен задълбочен анализ на здравната система, фиксирани са основните проблеми и се предлагат конкретни мерки за решаването им.

 

Сред проблемите, които медиците посочват, са: хроничното недофинансиране на системата при непрекъснато нарастващ основен пакет здравни дейности, системните нарушения на договорените условия в Националния рамков договор за 2017 от страна на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), както и непълнотите и противоречията на нормативни актове с еднакъв ранг, регламентиращи медицинска дейност.

 

За справяне с проблемите, лекарите предлагат конкретни мерки, които включват  актуализация на бюджета на НЗОК за 2017; придържане към средните европейски стойности на разходите за здраве в размер на 6,9% от БВП на страната; обособяване на отделна сметка на НЗОК, по която да постъпват средствата от здравноосигурителни вноски;  изчистване на дефицити в бюджета на НЗОК от предходни години и обективно планиране на разходите за следващи години; остойностяване на медицинските услуги; въвеждане на мораториум за разкриване на нови лечебни заведения за специализираната извънболнична медицинска помощ и болнична помощ за определен срок; въвеждане система за мониториране и стимулиране на качеството и др.

 

Пълният текст на декларацията гласи:

 

След задълбочен анализ на системата на здравеопазване, УС и НС на БЛС са крайно разтревожени от съществуващите от дълго време нерешени проблеми,  водещи до ескалация на напрежението сред работещите и недоволство сред пациентите. Очертани бяха следните три основни проблеми:

 

1. Хронично недофинансиране на системата при непрекъснато нарастващ основен пакет здравни дейности. Това води  до натрупан от предходни години дефицит в бюджета на НЗОК и невъзможност лекарите да изпълняват качествено дейностите в обем, отговарящ на реалните потребности на пациентите. 

 

Преки последици от горепосоченото са:

 • Липса на реално остойностяване на медицинските дейности
 • Незаплащане на реално извършени медицински дейности, което генерира дългове на лечебните заведения 
 • Неудовлетвореност на работещите в системата на здравеопазване и миграцията на медицински специалисти
 • Неудовлетвореност на пациентите, често изразяващо се в целенасочено агресивно отношение към медицинското съсловие
 • Влошаване здравето на населението и намаляване доверието към лекарите

 

2. Системни нарушения на договорените условия в НРД 2017 от страна на НЗОК, изразяващи се в:

 

 • Реализиране на икономии от страна на НЗОК при разпределение на бюджетите в болнична и извънболнична помощ
 • Опит за подмяна на условия в НРД 2017 чрез едностранно издадени вътрешни указания от НЗОК към РЗОК

 

3. Непълноти и противоречия на нормативни актове с еднакъв ранг, регламентиращи медицинска дейност

 

Съгласно Конституцията на Република България, държавата е задължена да осигури достъп до здравеопазване. Към настоящия момент, бюджетният финансов ресурс на НЗОК е недостатъчен и ограничава достъпа до лечение и не може да обезпечи основния пакет здравни дейности. За решаване на посочените проблеми, БЛС предлага следните конкретни мерки:

 

 • Актуализация на бюджета на НЗОК за 2017
 • Придържане към средните европейски стойности на публичните разходи за здраве в размер на 6,9 % от БВП на страната
 • Обособяване на отделна сметка на НЗОК, по която незабавно да постъпват средствата от здравноосигурителни вноски, така че реалните постъпления да бъдат явни, включително и държавните трансфери
 • Изчистване на дефицитите в бюджета на НЗОК от предходни години
 • Планиране бюджета на НЗОК за следващата година без дефицит, залагайки по параграфи необходимите суми за медицинска дейност
 • Въвеждане на коефициенти за остойностяване и заплащане лечението на придружаващите основната диагноза заболявания
 • Самостоятелност на бюджета за лекарства и на този за медицински дейности, без възможност за прехвърляне на средства от единия към другия
 • Въвеждането на иновативни молекули, заплащани от обществения ресурс, да се извършва до 1 септември на предходната година и да влиза в сила за следващата бюджетна такава
 • Остойностяване на медицинските дейности и определяне кои и в какъв обем да бъдат закупувани с наличния финансов ресурс
 • Обвързване на продължаващото медицинско обучение с възнаграждението на медицинските специалисти
 • Въвеждане система за мониториране и стимулиране на качеството
 • Въвеждане на мораториум за разкриване на нови лечебни заведения за СИМП и болнична помощ за определен срок по преценка на министъра
 • Реално финансиране на държавно делегирани дейности за спешна медицинска помощ, профилактика и медицинска експертиза

 

Изложените проблеми и част от мерките за решаването им следваше да бъдат представени от председателя на БЛС д-р Венцислав Грозев, на 9 юни пред 44-то Народно събрание в пленарна зала. Народните представители отказаха да чуят гласа на съсловието.

 

С настоящата декларация Български лекарски съюз, в качеството си на най-голямата съсловна организация, призовава всички отговорни институции и обществото да подкрепят предложените мерки за решение на съществуващите проблеми, с цел предотвратяване на приближаващата катастрофа в здравеопазването и опазване здравето на нацията.

 

В случай на бездействие от страна на отговорните институции, българските лекари ще бъдат принудени да пристъпят към протестни действия.

Коментари

юли 2024

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития