Новини - България

КЗК иска отмяна на „ценовия коридор“ на лекарствата
Прочетена: 659 пъти

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) излезе със становище по т.нар. „ценови коридор“ (бел. ред. - лекарствата да се доплащат от пациента до максимум 60% от цената на най-евтиния медикамент в дадената група) на лекарствата, разписан в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. В него комисията препоръча разпоредбата на чл. 5, ал. 5 от Наредбата да бъде отменена.

 

Текстът гласи:

 

„За лекарствените продукти, включени в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, не може да се начислява доплащане от пациента, по-високо от 60 на сто върху стойността на опаковка, изчислена на база референтна стойност на лекарствения продукт, който е с най-ниската стойност за дефинирана дневна доза (ДДД)/терапевтичен курс, определена по реда на раздел ІІІ от глава шеста при отпускането им в аптека.“

 

Мотивът за исканата отмяна на тази алинея е поради факта, че според КЗК тя ограничава конкуренцията в няколко аспекта.

 

От комисията твърдят, че Наредбата ограничава ценовата конкуренция, като създава ненужен аспект на регулирането на цените на лекарствените продукти в допълнение на вече предприетите мерки, имащи за цел да ограничат публичните средства, които НЗОК заплаща за лекарствени продукти и, от друга страна, да предпазят потребителите от заплащане на необосновано високи цени за лекарства. Освен това, разпоредбата ограничава възможността на някои участници на пазара да предлагат лекарствените си продукти, което би могло да доведе до оттегляне на медикаменти не само от реимбурсния, но така също и от пазара на свободна продажба. „По този начин чл. 5, ал. 5 ограничава конкуренцията и като ограничава способността на потребителите да решават от кого да купуват“, твърдят от КЗК. Според тях конкуренцията би била ограничена и от постоянната правна несигурност, която би създала разпоредбата относно това, дали даден лекарствен продукт отговаря на изискванията за продажба на лекарства, частично заплащани от НЗОК.

 

Пълният текст на решението можете да прочетете ТУК.

Коментари

юли 2024

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития