Събития -

март 2017

ПВСЧПСН
  
  
17 март
Петък
Конференция по Програма БГ07 "Инициативи за обществено здраве"
Хотел "Хилтън", зала "Мусала"
гр. София
11:00 - 11:00 ч.

На 17.03.2017 г., петък, от 11:00 ч. в столичния Хотел "Хилтън" ще се проведе Конференция  за отчитане напредъка по изпълнението на Програма БГ07 "Инициативи за обществено здраве", осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

 

В рамките на събитието, организирано от Министерството на здравеопазването в качеството му на Програмен оператор,  присъстващите ще бъдат запознати с текущото изпълнение на приоритети по Програмата и актуалните резултати от изпълнението ѝ. Участници в конференцията ще бъдат представители на Програмния оператор и бенефициенти по проектите на Програма БГ07 "Инициативи за обществено здраве".

 

Общата цел на Програмата е да подобри общественото здраве и да намали здравните неравенства в областите "репродуктивно здраве", "детско здравеопазване",  "психично здраве", "подобряване на управлението в здравеопазването".

 

Основни целеви групи са институциите, компетентни при определянето и прилагането на политики в областта на здравеопазването, и лечебните заведения, а като допълнителни целеви групи са дефинирани всички заинтересовани страни в областта, включително неправителствените организации и широката общественост.