Новини - България

Изследване на български онколози отчита повишени нива на дистрес при онкоболни в условията на COVID-19
Прочетена: 162 пъти
Снимка: Pixabay.com

Български специалисти от четири лечебни заведения по медицинска онкология: МБАЛ “Надежда“ София, УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна, Комплексен онкологичен център - Русе и Kомплексен онкологичен център - Бургас използваха иновативен метод, за да проучат как заплахата от COVID -19 влияе на нивата на дистрес при пациентите с онкологични заболявания. Водеща роля за организацията на екипите от лечебните заведения и провеждането на проучването е на болница „Надежда“, съобщават от лечебното заведение.

 

Изследването, направено при 300 пациенти с онкологични заболявания, проучва връзката между субективната оценка за време и нивата на тревожност и дистрес по време на химиотерапия в условията на Covid-19. Съпоставката на това колко дълго трае една минута според пациента и реалното протичане на времето (минута, засечена с хронометър), се оказа надежден индикатор за отчита нивата на безпокойство преди или по време на лечение. Колкото по-бързо преминава една минута за болния, толкова по-вероятно е той да има по-високи нива на дистрес и безпокойство.

 

Резултатите тази година показват сигнификантно увелчаванене на броя болни с висок дистрес по време на пандемията с 8 %.  Освен това, се отчитат и по-високи стойности на тревожност съпоставено с период без зараза. През 2017-2019 г. с този метод бяха изследвани 375 пациенти с онкологични заболявания преди старт на лечение, като от тях 50%, или всеки втори беше с високи нива на дистрес.

 

Сега изследването показва, че и усещането за протичане на минута време за онкоболните е много по - забързано в пандемична обстановка - ако преди средната стойност, за протичане на минута време е била 40 секунди, сега тя е едва 25 секунди.

 

Според статистическия анализ, че именно присъствието на COVID-19 и страха от заразяване увеличва сигнификантно притесненията и дистреса на пациентите с рак, и именно по усещането им за време, тези болни биха могли да се идентифицират. Безспорно, при пациентите с онкологични заболявания тревожността и дистресът влияят на лечението  и са рисков фактор за неспазването му, като дори имат пряко отношение към тяхната преживяемост. В условията на пандемия този факт придобива още по-голямо значение. Отчитането на нивата на безпокойство, посредством оценката за време, може да насочи своевременно вниманието на онколозите към най-уязвимите по отношение на стреса онкопациенти в условията на заплаха от COVID-19. Това би осигурило своевременната намеса и подкрепа от страна на специалисти - психолози или психиатри, за да продължи лечението по най-ползотворния за пациента начин.

 

Екипът на МБАЛ „Надежда“ е водещ инициатор на проучването, но в него се включват лекари и пациенти от държавна и общински болници, с оглед идентифициране на рисковите болни и осигуряването на по-добра комуникация с тях.

 

Методът на изследване е разработен и приложен миналата година от българските онколози, а резултатите бяха публикувани в едни от  най-авторитетните издания за медицинска онкология в света - Journal of Clinical Oncology на Американското дружество по клинична онкология (ASCO),  Supportive Care in Cancer,  Current Psychology на Springer-Nature и представени пред световната онкологична общност на традиционната среща на ASCO през 2019 и 2020 г.

 

Очаква се резултатите от проучването да бъдат представени като абстракт в тазгодишната среща на Eвропейското дружество по медицинска онкология (ESMO).

Коментари

юли 2024

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития