Новини - България

Инфекционист от ВМА издаде монография за температурата с неясен произход
Прочетена: 5185 пъти

Д-р Магдалена Баймакова - специалист в Клиниката по инфекциозни болести към Военномедицинска академия в София (ВМА-София), е автор на най-новата монография "Неясно фебрилно състояние или температура с неизвестен произход", съобщават от лечебното заведение.

 

На 327 страници д-р Баймакова подробно обобщава, представя и анализира наличната научна информация за неясните фебрилни състояния.

 

Фебрилитетът е основна проява на острофазовия отговор, развиващ се в човешкия организъм в резултат на различни фактори на въздействие. Детайлното изучаване на фебрилната реакция позволява обогатяването на познанията за механизма и причините довеждащи до фебрилитет. Клиничният признак повишена телесна температура е състоянието, за което пациентите най-често търсят медицинска помощ.

 

Острите фебрилни състояния в голяма степен от случаите са самоограничащи се процеси и много често добрата диагностика успява да улови причината навреме и да се приложи специфичното лечение. Въпреки това, една немалка част от пациентите с фебрилитет боледуват дълго време. Множеството консултации и безцелни изследвания не могат да установят точната причина за тяхното състояние.

 

Списъкът на възможните причини за неясните фебрилни състояния наброява повече от 200 различни заболявания и постоянно се увеличава чрез прибавянето на нови такива. Нужно е търпение, постоянство и ясна мисъл плюс добри познания, за да се достигне до финалната цел – откриване на точната причина за неясния фебрилитет и поставяне на окончателната диагноза.

 

Целта на монографичния труд е да бъде подпомогнато изучаването и разбирането на проблема „фебрилитет с неизвестен произход”, както и да се намери приложение на теорията в практиката на лекаря. В тази връзка освен всички теоретични постановки по темата са представени и първите за страната ретроспективно и проспективно проучвания на неясно фебрилно състояние и субфебрилитет при български пациенти.

 

Монографията е предназначена за широк кръг от специалисти: експерти по инфекциозни болести, вътрешни болести, ревматология, онкология, медицинска паразитология, нуклеарна медицина, педиатрия, микробиология, вирусология и други специалисти.

 

Рецензенти на монографията са проф. д-р Камен Плочев (Специалист „Инфекциозни болести”), проф. д-р Ива Христова (Специалист „Микробиология и вирусология”), проф. д-р Ирена Костадинова (Специалист „Нуклеарна медицина”) и доц. д-р Милена Карчева (Специалист „Епидемиология на инфекциозните болести”).

Коментари

юли 2024

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития