Red Media - информационен сайт за здравеопазване
Информационен сайт за здравеопазването и здравната реформа

Новини - България

Икономисти: Биоподобните медикаменти да са на специален режим
Прочетена: 98 пъти
Снимка: Pixabay.com

Анализатори от Експертен клуб за икономика и политика (ЕКИП) представи днес доклад-анализ на тема „Достъп до здраве“, посветен на достъпа до лекарства в България.

 

"Резултатите от изследването на българския пазар показват заключенията от предходни анализи, като този, поръчан от Европейската комисия през 2019 г., касаещ позитивите от навлизането на биоподобни медикаменти на европейските пазари. С други думи, ценовата конкуренция между биоподобните медикаменти и референтните лекарства (заедно и помежду им), позволява намаляване на средния разход за лечение на един пациент на фона на увеличаваща се потребност от лекарствени продукти", казват икономистите.

 

Изследваните лекарствени групи касаят онкологични, ендокринологични, автоимунни и дерматологични заболявания. Установено е, че вследствие на биоподобното навлизане броят на лекуваните здравноосигурени българи се увеличава от 36,6 хил. през 2015 г. до 46 хил. през 2018 г. Увеличението на лекуваните пациенти е с 25% на фона на умерен спад в цената на лечение на едно лице. Според експертите потенциалните спестявания от повишено навлизане на пазара на изследваните биоподобни лекарствени продукти в периода 2015-2018 г. възлизат на около 44 млн. лв. Te могат да осигурят увеличен достъп до лекарствена терапия на около 126 хил. пациенти в периода 2015-2018 г., което е ръст от близо 76%.

 

На база на анализа си от ЕКИП отправят препоръки за реформа в лекарствената политика у нас:

 

 

  • Провеждане на широка информационна кампания от страна на отговорните институции  за ползата от употребата и предписването на биоподобни  медикаменти. Кампанията следва да бъде насочена както към медицинските специалисти и фармацевтите, така и към пациентите.

 

  • По отношение на ценовите стимули:

-   Изключване на биоподобните медикаменти от механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК;

-    Диференцирано третиране на биологичните и биоподобните медикаменти при образуване на цена с цел избягване на изкуствено занижаване на цената под себестойността на продукта;

 

 

  • По отношение на стимулите за предписване:

-    Стимули за медицински специалисти, предписващи биоподобни медикаменти;

-    Стимули за болниците, употребяващи биоподобни медикаменти в болничната помощ и стриктно спазване на правилата, определени по Закона за обществените поръчки;

-    Изписване на биоподобни медикаменти на нови пациенти при равни или по-добри показатели за разходна ефективност;

 

  • Въвеждане на електронната рецепта с цел навременен анализ на лекарствения пазар и проследяване за спазване на чл. 92, т. 4 от Закона за здравето, а именно: Лекуващият лекар е длъжен да информира пациента относно диагностичните и терапевтичните алтернативи.
Коментари