Събития -

декември 2021

ПВСЧПСН
  
  
2 декември
Четвъртък
Годишен форум във връзка с Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 г.
хотел „Интерконтинентал“
гр. София
11:00 - 00:00 ч.

На  02.12.2021  г. , четвъртък,  от  11:00  ч.  в  хотел  „Интерконтинентал“  (гр.  София, пл.  „Народно  събрание“  No  4,  „Бална  зала“)    Управителният  съвет  на  Българския зъболекарски  съюз  (БЗС)  ще  проведе  Годишен  форум  във  връзка  с  „Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18-годишна възраст в  Република  България”. Програмата  е  на  Министерството  на  здравеопазването  с партньорството  на  Министерството  на  образованието  и  науката  и  на  Българския зъболекарски съюз.

 

По своята същност тази Програма е уникална не само за България, но и за всички страни на територията на Европа. Нейната реализация и постигнати резултати имат пряко отношение към оралното и цялостното здраве на нашите деца. Базирана на конкретни данни от изследвания, извършени дейности и анализирани резултати, Програмата представлява стабилна основа за изграждане на навици, действия и цялостна философия, отнасящи се до здравни норми и поведение.

 

Д-р  Николай  Шарков,  председател на  БЗС и  председател  на  Националния координационен съвет на Програмата,  д-р Борислав Миланов, главен  секретар  на БЗС,  д-р Светослав Гачев, зам.-председател на БЗС и член на Националния координационен съвет, д-р Виктория Жекова, ръководител  на кампанията за поставяне на силанти, която е част от Програмата, д-р  Ирена  Божидарова,  член  на  Националния  координационен  съвет, ще представят резултатите за 2021 г. на Годишния форум.   

 

Лектори на събитието ще бъдат  проф.  д-р Ани Белчева,  дм –  зам.-ректор по учебна дейност  и ръководител  катедра „Детска дентална медицина“,  Медицински университет – Пловдив,  проф.  д-р  Радосвета  Андреева,  дмн  –  ръководител  катедра  „Детска  дентална медицина“, Медицински университет – Варна, доц. Лилия Дойчинова, дм – катедра „Детска дентална медицина“, Медицински университет – София и модератор д-р Николай Шарков - катедра „Детска дентална медицина“, Медицински университет - София.

 

По  време  на  годишния  форум  ще  бъдат  обобщени  резултатите  от  проведените семинари и от силанизирането на детските постоянни зъби в рамките на кампанията за 2021 г. До тази година през Програмата са минали над 140 000 деца и са поставени силанти на около 500 000 зъба.  

 

Крайният  резултат  е  свързан  с  по-високо  качество  на  живот  и  реализация  на бъдещето на България – нашите деца. В никакъв случай на последно място е и финансовият ефект, изразен в спестяване на бъдещи средства, които ще бъдат спестени от лечение, свързани с индивидуалното здраве на всеки.