Новини - България

Експертен доклад сочи: Лъжливи и необосновани повиквания заливат Спешна помощ
Прочетена: 848 пъти
Снимка: Redmedia.bg

Не достигат кадри за Районните координационни централи (РКЦ) към Центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП), липсва подробен регламент за организацията на приема на спешните повиквания в РКЦ и взаимоотношенията с центровете на единен номер 112 и другите служби от Единната спасителна система. Това са част от изводите, представени в доклад, изготвен от Националния център за обучение и квалификация в системата на спешната медицинска помощ (НЦОКССМП) след приключването на първия цикъл обучения на тема „Телемедицински и приоритетен екипен триаж и телефонен инструктаж“ за работещите в структурите на ЦСМП. От националния център са категорични, че само четири са районните координационни централи в страната, които са осгурени с персонал – това са РКЦ към ЦСМП в София, Пловдив, Варна и Бургас. Диспечерите в координационните централи работят при изключителна натовареност, а това, заедно с голямата отговорност и демотивиращото заплащане, е причина за нежеланието на медиците от ЦСМП да поемат тази част от работата. 

 

Според експертите на НЦОКССМП, крайно негативен ефект върху дейността на спешните центрове има липсата на утвърдена процедура за докладване на случаите на лъжливи повиквания и необосновани повиквания. Проблем е и липсата на утвърден формуляр за регистриране на необосновано повикване, който съгласно утвърдения медицински стандарт „Спешна медицина“ трябва да бъде утвърден от министъра на здравеопазването.

 

По мнението на работещите в ЦСМП броят на необоснованите повиквания в ЦСМП е значителен и това води до неефективно изразходване на ресурсите, без възможност гражданите да бъдат санкционирани за ползването на единен номер 112 не по предназначение и за предаване на неверни и заблуждаващи съобщения и сигнали за помощ. В тази връзка има предложение да бъде организирана Национална информационна кампания за информиране на българските граждани относно обхвата на дейност на системата за спешна медицинска помощ. Така гражданите ще бъдат информирани в кои случаи могат да се обадят на тел. 112, на какви въпроси ще трябва да са готови да отговарят и каква отговорност ще носят при необосновано ангажиране на спешните екипи.

 

Съществен проблем, който според спешните медици все още не намира решение, е и навикът на гражданите да се обръщат към структурите за спешна медицинска помощ за проблеми, които попадат в обхвата на неотложната помощ и включват дейности от основния пакет в първична медицинска помощ, заплащан от здравната каса на общопрактикуващите лекари.

 

Според работещите в ЦСМП, добра идея е във всички филиали за спешна медицинска помощ да бъде поставена информация за гражданите в кои случаи следва да се обръщат към личния си лекар или осигурения от него неотложен кабинет при състояния, които не са спешни. Ако те не желаят, тази помощ да може да им бъде оказана в спешния филиал, без това да нарушава обслужването на спешните случаи, но срещу заплащане на определена сума съгласно единен за системата ценоразпис или такса. По този начин, смятат медиците, ще се предотврати натоварването на системата за спешна помощ с несвойствени дейности и дублирането на финансирането на тези дейности със средства на здравната каса и държавния бюджет.

 

В доклада, който ще бъде представен на ръководството на Министерството на здравеопазването, се поставя и въпросът за необходимостта от прецизиране на протоколите за телекомуникационен и приоритетен екипен триаж. Също така се препоръчва да бъдат разработени протоколи за медицински триаж на мястото на инцидента.

 

НЦОКССМП ще настоява да бъде въведена вътрешна система за обучение и контрол на уменията на медицинските специалисти за провеждане на телемедицински и приоритетен екипен триаж и телефонен инструктаж.

 

Според оценката на специалистите трябва сериозно да се мисли за организирането на съвместни обучения на служителите на РКЦ на ЦСМП и операторите в центровете на единен номер 112 в страната, защото такива са абсолютно необходими.

 

Невена ПОПОВА

Коментари

февруари 2024

ПВСЧПСН
   
   

Събития

Няма събития