Коментари -

Джипитата: Думите на НЗОК и МЗ са коренно различни от делата по отношение на бюджета...
Прочетена: 71 пъти

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) излезе със становище във връзка със Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК) за следващата година. В него джипитата посочват, че през последните три години е явна тенденцията за намаляване дела на финансиране на първичната извънболнична медицинска помощ (ПИМП).

 

„Цифрите недвусмислено доказват, че публичното говорене от страна на институциите за акцент върху извън болничната медицинска помощ и особено ПИМП не е подкрепено със съответните действия“, посочват общопрактикуващите лекари.

 

Според тях, за поредна година не се спазват и препоръките на Световната банка, Световната здравна организация, както и поетите ангажименти в националната стратегия за здраве, което обезсмисля търсенето на консултации от тези уважавани и компетентни институции.

 

Джипитата са категорични:

 

Макар и увеличението на средствата за специализираната извънболнична медицинска помощ (СИМП) и медиако-диагностична дейност (МДД) да е петкратно по-високо в сравнение с тези за ПИМП, като процент от здравноосигурителния пакет (ЗОП) и абсолютна стойност попада във вече описаното несъответствие. Накратко, думите на НЗОК и МЗ са коренно различни от делата по отношение на бюджета...

 

Пълният текст на становищетето можете да прочетете ТУК.

Коментари

август 2022

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития