Събития -

май 2023

ПВСЧПСН
    
12 май
Петък
Десета годишна научна конференция на БАМО
Парк Хотел Витоша
гр. София
15:45 - 00:00 ч.

Десетата годишна научна конференция на Българската асоциация по медицинска онкология (БАМО) с международно участие ще се проведе в периода 12 – 14 май в зала „Витоша“ на Парк Хотел Витоша в София. За втора поредна година форумът се организира в партньорство с Българското онкологично научно дружество (БОНД). 

 

Конференцията ще събере на едно място над 200 представители на медицинската общност от цялата страна – онколози, хирурзи, лъчетерапевти, специалисти по репродуктивна медицина, акушер-гинеколози, кардиолози, ендокринолози, фармацевти, патолози и студенти по медицина. 

 

Лектори ще бъдат 44 водещи специалисти от 18 лечебни заведения – УМБАЛ „Александровска“, Военномедицинска академия (ВМА), Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология – София (УСБАЛО – София), Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания (НСБАЛХЗ), УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“, УМБАЛ „Св. Марина“, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, МБАЛ „Надежда“, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, Аджибадем Сити Клиник Болница „Токуда“, УМБАЛ „Софиямед“, МБАЛ „Уни Хоспитал”, МБАЛ „Св. София“, МБАЛ „Сердика“, УМБАЛ „Каспела“ и Комплексните онкологични центрове в Пловдив и Враца. 

 

В рамките на конференцията ще се проведат 4 научни сесии:
-    Онкофертилитет. Качество на живот при пациенти със солидни тумори – палиативни грижи. Гериатрия;
-    Спешни състояния в онкологията;
-    Олигометастатично заболяване – предизвикателства в клиничната практика;
-    Български научни постижения в сферата на онкология.

 

В първата сесия ще бъдат представени и дискутирани съхраняващи фертилитета оперативни процедури, съхраняване на фертилитета при пациентки със злокачествени хематологични заболявания, белодробен карцином и бременност, важността на своевременната и адекватна реанимационна помощ, лечение на пациенти със солидни тумори и възраст над 65 години, палиативни грижи в България. Специален гост-лектор ще бъде доц. д-р Габор Липосиц, клиничен онколог, член на ESMO (Европейска общност по медицинска онкология). В презентацията си той ще засегне темата за необходимостта от непрекъснати грижи (медицински, психологически, социални) при лечението на болни със солидни тумори. Втората научна сесия ще се фокусира върху спешните състояния в онкологията през погледа на неврохирург, лъчетерапевт, кардиолог и ендокринолог. В третата, изцяло дискусионна, сесия водещи медицински специалисти ще дебатират върху предизвикателствата в лечението на олигометастатичния рак на гърдата в клиничната практика. В четвъртата сесия ще бъдат представени българските научни постижения в сферата на онкологията от изминалата година.