Red Media - информационен сайт за здравеопазване
Информационен сайт за здравеопазването и здравната реформа

Новини - България

Денис Хорган: Здравните власти в България да инвестират повече в ранен скрининг на рака на гърдата
Прочетена: 400 пъти
Снимки: БАППМ

„Ракът на гърдата е най-често срещаното онкологично заболяване за жените в Европа. Според Българския национален раков регистър от 2017 г. ракът на гърдата е на първо място по честота при жените и представлява 26,8% от всички злокачествени заболявания при тях. Около 67% от пациентите са диагностицирани в начален (първи и втори) стадий на заболяването, при 27.5% е в трети и четвърти стадий, а при останалите 5,1% стадият е неуточнен. Наблюдава се малко над 2% увеличение на диагнозите в напреднал стадий спрямо 2013 г., като 1 от 6 жени още при поставянето на диагнозата вече имат метастази. Благодарение на съвременното лечение обаче, 5-годишна преживяемост се наблюдава при близо 22% от пациентите с метастази.“

 

Това каза д-р Жасмина Коева-Балабанова, председател на УС на Българския алианс за прецизирана и персонализирана медицина (БАППМ) по време на провежданата днес в София конференция „Рак на гърдата от А до Я“. Форумът се организира от БАППМ. Основната му цел е да даде информация за най-новите постижения в скрининга, ранната диагностика и терапия, както и вижданията за още по-успешно интердисциплинарно сътрудничество.

 

Данните сочат, че заболеваемостта от рак на гърдата се увеличава с напредване на възрастта (след 35 г). и достига своя пик при 65-69-годишните (214,2 на 100 000 жени). Според Европейската инициатива за рак на гърдата за жени на възраст между 50 и 69 г. е силно препоръчително да посещават ежегоден мамографски скрининг. При дами между 45 и 74 г. със среден риск от развитие на заболяването също се препоръчва преглед веднъж годишно.

 

Доц. д-р Надя Димитрова от Обединения изследователски център на Европейската комисия, Испра, Италия представи Инициативата на Европейската комисия за рак на гърдата за осигуряване на качествена грижа, която включва 17 нови препоръки как да бъдат планирани, организирани и изпълнявани програмите за ефективен скрининг. Те включват освен съвети към жените, за да бъдат по-добре информирани, също и насоки към институциите и здравните специалисти как да планират, организират и предоставят ефективни и достъпни услуги. Препоръките акцентират върху ефективността на националните програми за скрининг на населението и възможността, която осигуряват, за достъп на всички пациенти до медицински прегледи и грижи.

 

Още през 2003 г. Съветът на ЕС препоръча прилагането на национални програми за скрининги за рак на гърдата. Важно е да се отбележи, че в момента повечето европейски страни спазват препоръката и имат такива организирани инициативи на държавно ниво. Според Европейската инициатива за рак на гърдата е добре в подобни програми, включващи организирани и специализирани прегледи, да бъдат включвани и жени, които нямат симптоми за развитие на заболяването, но са с потенциален риск. 

 

На форума бяха обсъдени също възможностите за прецизирана диагностика и ролята им в избора на терапевтично поведение, видовете медикаментозно лечение: химиотерапия, таргетна, адювантна и неоадювантна терапия на рак на гърдата.

 

В конференцията „Рак на гърдата от А до Я“ специален гост бе и Денис Хорган, изпълнителен директор на Европейския алианс за персонализирана медицина. Той заяви, че основна цел на форума е да се запознаем с предизвикателствата, нуждите и възможностите за осигуряване на ранна диагностика и навременно лечение на пациентите с рак на гърдата в България. Хорган допълни, че трябва да фокусираме усилията си върху разработването на препоръки и ръководства за мултидисциплинарно диагностициране и лечение, което ще доведе до подобряване грижата за пациента, по-висока преживяемост и до по-добро качество на живот. Не на последно място ранната диагностика спестява и публични разходи за скъпоструващо лечение на пациенти в напреднал стадий на заболяването.

 

„Здравните власти в България е добре да инвестират повече средства за ранен скрининг и повишаване на информираността на младите жени за рака на гърдата“, заключи Хорган. 

 

В дискусията участваха политици, учени, експерти и представители на институциите на европейско и национално ниво. В края на събитието участниците приеха Консенсус за необходимите стъпки за подобряване на резултатите от ранна диагноза и лечение на рака на гърдата.

Коментари