Новини - България

Д-р Венцислав Грозев: Предлагаме балансиран бюджет, а не планиран дефицит
Прочетена: 112 пъти

БЛС вече е готов с предложение за бюджет на Здравната каса за 2018 г., в който е намерен баланс между предвидените разходи и планираните приходи. Това заяви на пресконференция днес председателят на съсловната организация д-р Венцислав Грозев. По неговите думи това според разчитети на БЛС прогнозните приходи и трансфери в бджета на НЗОК за следващата година могат да достигнат ниво от 3 784 000 хил. лв, като е налице и реална възможност да нараснат до границата от 3 855  000 хил. лв, което на практика представлява увеличение в рамките на 330  до 402 млн. лв. в сравнение с предходната година.

 

"Нашият стремеж беше да предложим една макрорамка, която априори да изчисти дефицитите особено в частта за медицинските дейности", каза д-р Грозев. "Категорични сме, че е време да се сложи край на планирането с дефицит, след което много скоро се прибягва до отваряне на резерва на касата", допълни още той.

 

Виждането на БЛС за това увеличение на бюджета е, че то е напълно реално и възможно, защото приходите ще се получат от повишения размер на минималната работна заплата, от завишените здравноосигурителни прагове, променената вноска на държавата на 5% за здравноосигурените лица, за които тя има задължение, както и на по-успешната събираемост на здравоосигурителните вноски.

 

Демографските промени в структурата на нашето население и повишената заболеваемост, особено в някои възрастови групи, продопределят категорично необходимостта от увеличаване на публичните средства, формиращи Бюджет 2018 г. на НЗОК, заявиха от БЛС.

"Бихме искали да бъдем чути и разбрани от цялото общество, ето защо призоваваме нашето предложение да не бъде възприето като каприз, а като реална необходимост, апелираха от ръководството на съсловната организация. И преди сме представяли подобни проекти пред ръководството на касата и още съвсем в началото на финансовата година е ставало ясно, че сме били прави", подчерта председателят на БЛС.

Предвижданото увеличение на бюджета на касата засяга не само болничната помощ, а и извънболничната, стана ясно по време на пресконференцията. Според разчетите на БЛС увеличението на средствата за първична и специализирана извънболнична помощ (ПИMП и СИМП) ще бъде от порядъка на 20%-22%, като усилията на съсловната организация ще бъдат насочени към още едно увеличение през следващите години в размер на 7% - 7,5%. Това означава, че делът на тези средства ще достигне до 28%-30% и че в  извънболничната помощ фокусът ще бъде поставен най-вече върху  профилактиката.

 

"С предложението, което правим сега, се стремим да отговорим  адекватно на потребностите на системата, която трябва да гарантира своевременен достъп, реална възможност за избор на пациентите по отношение на лечебно заведение и лекуващ лекар и до висококачествена медицинска услуга", обобщи зам.-председателката на БЛС д-р Галинка Павлова.                     

Коментари

май 2024

ПВСЧПСН
  
  

Събития

Няма събития