Новини - България

Болницата в Казънлък осъди здравната каса за неразплатена дейност
Прочетена: 92 пъти
Снимка: Pixabay.com

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е осъдена от Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Д-р Христо Стамболски” в Казанлък да й заплати 47 439 лева за извършена, но неплатена дейност за месец март 2015 година, в едно със законната лихва в размер на 3897.56 лева, съобщиха от Центъра за защита правата в здравеопазването (ЦЗПЗ).

 

В мотивите на съда се отбелязва, че към момента на сключване на договора за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, е имало определени стойности само за месеците януари и февруари 2015 г. Стойностите за останалите месеци на 2015 г. са били определени с анекс, подписан едва на 08.04.2015 г. Изготвянето на Анекс № 2 било реализирано в период, в който било невъзможно за изпълнителя на медицинска помощ да знае какъв ще бъде размера на предвидените стойности за месец март 2015 г. Дейността за месец март 2015 г. е била изпълнена и тъй като към момента на изпълнение не бил наличен определен лимит, НЗОК е следвало да изплати дължимите суми за дейност и вложени изделия в пълен размер, смята съдът.

 

В мотивите се отбелязва още, че в договора между страните е уговорено, че ищецът е длъжен да осигурява договорената болнична медицинска помощ на здравно осигурените лица, да спазва правата на здравноосигурените лица и на пациента, регламентирани в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)  и  Закона за здравето (ЗЗ) и да осигурява условия, които гарантират спазването на тези права.

 

Законът дава право на здравноосигурените лица срещу задължителното им участие при набиране на здравните вноски да получат медицинска помощ като изберат болничното заведение и лекуващия лекар. За да осигури това право на здравноосигурените лица НЗОК е длъжна да осигури бюджет, като заплати разходите за лечението на това лице в която болница то е избрало да се лекува, е становището на съдиите.

Коментари

февруари 2021

ПВСЧПСН

Събития

Няма събития