Новини - България

БЛС обжалва във ВАС „служебния НРД”, приет от Надзорния съвет на НЗОК
Прочетена: 683 пъти

Българският лекарски съюз (БЛС) внесе жалба във Върховния административен съд (ВАС), с която иска отмяната и спирането на действието на „служебния” Национален рамков договор (НРД), приет под формата на Решение от Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) на 29 март т. г.

 

В съобщение до медиите съсловната организация излага своите аргументи за незаконосъобразност, цитирайки поредица от членове и глави от документа.

 

„Направеното изброяване е с цел да подчертаем, че посоченият акт на НС на НЗОК цели по един несъмнен и противоправен начин да замени НРДМД. По своята същност това е изземване на правомощията на единия договорен субект, а именно БЛС, и грубо погазване на основополагащото договорно начало, изграждащо цялостната философия на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и гарантиращо баланса на интереси в системата”, се казва в жалбата, подписана от председателя на БЛС д-р Венцислав Грозев.

 

Към жалбата са приложени поредица от аргументи в подкрепа на тезата, че Надзорният съвет на касата е излязъл от законовата рамка, която му дава право да приеме отделни текстове, само в случаи, че през последната година има приети и влезли в сила нормативни актове, свързани с рамковия договор.

 

„Акцентираме върху обстоятелството, че НС на НЗОК не разполага с правомощия за изменение на НРДМД…. Безспорно, колкото и парадоксално да звучи, е налице и едновременно нарушаване, и заобикаляне на закона”, се казва още в жалбата.

Искането на БЛС е не само за отмяна на Решението, но и за спиране на неговото действие, поради това, че действието на подзаконовия административен акт би могло да причини значителни и трудно поправими вреди за изпълнителите на медицинска помощ и на още по-силно основание за здравноосигурените лица, както и с оглед предотвратяване на осъществяването на незаконосъобразни действия, разпоредени със същия.

 

„С изпълнение на обжалвания акт ще се причинят не само материални вреди на пациентите, които биха могли да бъдат компенсирани по някакъв начин впоследствие след отмяната на акта, но и нематериални – затруднен достъп до болничните лечебни заведения”, се посочва още в жалбата на БЛС. Тя е депозирана в съда още на 13 април т. г.

Коментари

юни 2024

ПВСЧПСН
     

Събития