Новини - България

Благодарение на здравните медиатори: За 18 месеца над 1800 души са си платили здравните осигуровки
Прочетена: 129 пъти

„Реализирането на проекта „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика” е един от добрите примери, че обединените усилия на държавните институции, медицинската общност и неправителствените организации могат да водят до реални резултати и да допринесат за формиране на правилните политики в този сектор на системата на здравеопазването. В подкрепа на това твърдение, бих искала да подчертая, че имено в резултат на общите усилия на здравните медиатори, общопрактикуващите лекари и Регионалните здравни инспекции, за поредна година случаите от морбили в България са в пъти по-малко спрямо по-развитите държави-членки на Европейския съюз.“

 

Това каза д-р Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазването към 44-то Народно събрание, при откриването на информационни щандове в сградата на Народното събрание. Събитието се проведе преди началото на дискусия по повод XII-та Национална среща по проекта „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“.

 

На щандовете, обединени под надслов „Здравето е щастие!“, здравните медиатори разказваха повече за своята работа и постижения в ключовите области здравно осигуряване, майчино и детско здравеопазване, хигиена и опазване на околната среда.

 

„Сътрудничеството на регионално ниво между регионалните здравни инспекции, лечебните заведения, социалните работници, здравните медиатори и неправителствените организации се утвърди като изключително резултатна практика за установяване на ранна диагностика и превенция на заразни и незаразни болести, както и подпомагане на здравната система като цяло в областта на личното здравното осигуряване“, каза Светлана Йорданова, заместник-минстър на здравеопазването.

 

Тя допълни, че Министерство на здравеопазването е заложило в своята законодателна програма, чрез Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, да включи позицията здравен медиатор, като ключова за осъществяване на основни профилактични за здравето дейности сред уязвимите групи от населението.

 

Като партньор на проекта „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“ гостите на събитието поздрави и Лиза Бонадона, генерален мениджър на ГлаксоСмитКлайн за България.

 

„Щастлива съм, че имам възможност да съм част от тази среща. Като научноизследователска компания нашата мисия е хората да се чувставт по-добре, да живеят по-дълго и да постигат повече. Голяма част от тази мисия е социалната отговорност на компанията, която ни прави част от този проект. Това, което наблюдавам в България, е че Националната мрежа на здравните медиатори работи ръка за ръка не само с институциите, но и на терен в общността и резултатите са впечатляващи! Проектът е толкова добър, че излиза от границите на България и се предава в други държави. Пожелавам им дългогодишен успех!“, заяви Бонадона.

 

Проф. Ивайло Търнев, председател на Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“, направи кратък обзор на постигнатото през последната година. Едно от основните постижения на здравните медиатори е свързано с повишаване на информираността и съдействие за възстановяване на здравноосигурителните права на хората от уязвимите общности.

 

„За последните 18 месеца над 1800 човека успяха да платят своите здравни осигуровки, което е голямо постижение и надяваме се – началото на една сериозна кампания“, заяви проф. Търнев.

 

Той допълни, че се надява резултатите от това начинание да надхвърлят успехите по увеличаване на имунизационния обхват сред децата с ваксини от задължителния имунизационен календар.

 

Благодарение на общите усилия на здравни медиатори, общопрактикуващи лекари и Регионални здравни инспекции за поредна година случаите на болни от морбили в България са в пъти по-малко, отколкото в големите, западноевропейски държави – едва 8. Данните на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) показват, че за периода 1 октомври 2017-30 септември 2018 г. държави като Англия, Германия, Италия, Франция, Гърция и Румъния отчитат между 1000 и 3000 случая на дребна шарка, като общият им брой на територията на ЕС е над 13000. Освен подпомагане на личните лекари за реализация на плановите имунизации, здравните медиатори, работят и за изпълнението на Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве.

 

Проф. Търнев изтъкна и огромния напредък по програмата за работа с деца, която цели повишаване на информираността за превенцията от инфекциозни заболявания и подобряване на хигиената „Чудните приключения на Сапун и Капчица“. Обхватът на програмата се разширява и през 2018 г. дейности бяха реализирани в над 35 общини на територията на България.

 

„Желанието на различни специалисти, здравни медиатори и неправителствен сектор да адаптират и приложат тази методология, независимо от типа училище и населено място ни убеждава, че темата за по-добрата хигиена трябва да присъства по-често във всеки български дом“, допълни той.

 

Няколко предизвикателства бяха набелязани по време на срещата, като най-основното от тях е липсата на правно основание в действащото законодателство за изготвяне на наредба за дейността на здравните медиатори.

 

„Имаме пълната подкрепа на институциите и разчитам на всички депутати да гласуват възможно най-скоро частта в Закона за здравето, касаеща нашите отговорности. Работната група в Министерство на здравеопазването вече започна своята работа и смятам, че ще успеем да дадем предложенията си на ръководството в кратки срокове, след приемането на измененията в закона“, каза още проф. Търнев.

 

Бяха отчетени и основните данни от първото полугодие на 2018 г. от дейността на здравните медиатори, които включват: съдействие за разрешаване на индивидуални здравни и социални казуси – 11911, оказване на съдействие за имунизации – 7651, съдействие за провеждане на профилактични прегледи – 9215, проведени консултации по здравни въпроси – 17358, възстановяване на здравноосигурителни права – 537, патронаж в общността – 7774, помагане при попълване на документи – 12937, организиране и участие в здравно-информационни беседи – 1400.

 

В срещата, освен представители на Националната мрежа на здравните медиатори, участваха и представители на държавни институции, национални консултанти, изтъкнати медицински специалисти, представители на регионалните здравни инспекции, здравни медиатори, партньори от неправителствения сектор.

 

„Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“ продължава в следващите два дни с обучителен компонент, в рамките на който здравните медиатори от цялата страна получават здравна информация по различни теми, представена от водещи специалисти в областта на социално-значимите, заразните и незаразните и детските болести.

 

През 2018 г. на територията на България работят 230 здравни медиатори на делегиран бюджет към 117 общини. През 2007 г., когато професията „здравен медиатор“ е въведена в Националния класификатор на професиите в Република България, на територията на страната работят 57. Всяка година Министерство на финансите отпуска бюджет за 15 нови здравни медиатори, които да работят в различни общини.

Коментари

май 2024

ПВСЧПСН
  
  

Събития

Няма събития