Събития -

април 2024

ПВСЧПСН
     
4 април
Четвъртък
Академия по молекулярна патология и персонализирана медицина „Рак на белия дроб“
гр. София
хотел "Рамада"
00:00 - 00:00 ч.

В периода 04 - 06 април 2024 г. в столичния хотел "Рамада" ще се проведе Академия по молекулярна патология и персонализирана медицина на тема „Рак на белия дроб“. Организатори са Български алианс за прецизирана и персонализирана медицина (БАППМ), Медицински университет - Плевен и Центъра за компетентност към него, Медицински университет - Варна.

 

Първите два дни ще бъдат в мултидисциплинарен формат. Експерти и водещи специалисти от всички медицински специалности, които участват в диагностиката, лечението и проследяването на пациенти с рак на белия дроб ще изнесат лекции, или ще участват дискусионни панели. Специален гост на Академията ще бъде проф. д-р Лука Брчич от Институт по патология, Медицински университет, Грац, Австрия. Участниците ще се запознаят с най-новите постижения на прецизираната диагностика, съвременното лечение, скрининга и мониторинга на пациентите с рак на белия дроб, както и с приложението на изкуствен интелект и deep learning в диагностиката на белодробния карцином.

 

Третият ден ще бъде посветен на специализирано обучение по молекулярна дигитална патология на рака на белия дроб. Модератор ще бъде проф. д-р Савелина Поповска, дм – Ръководител Катедра “Патологоанатомия”, Медицински университет Плевен, а водещ лектор ще бъде доц. д-р Свитлана Бачурска, дм – началник на Клиниката по клинична патология, УСБАЛО, София.

 

Седмото издание на Академията по молекулярна патология и персонализирана медицина “Рак на белия дроб” ще бъде подходящо за специалисти и специализанти по медицинска онкология, обща и клинична патология, молекулярна биология, медицинска генетика, образна диагностика лъчелечение и радиохирургия, гръдна и онкологична хирургия, психоонкология, здравен мениджмънт и организация на здравеопазването.