Red Media - информационен сайт за здравеопазване
Информационен сайт за здравеопазването и здравната реформа

Интервю -

Адв. Мария Радева: Здравноинформационните стандарти ще „се случат“ трудно навсякъде
Прочетена: 605 пъти
Снимка: Личен архив

Адв. Мария Радева е специалист в областта на медицинското и осигурителното право. Университетски преподавател и консултант по правно регулиране в здравеопазването. Доктор по право от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ с тема на дисертационния труд „Права в здравеопазването. Административноправни способи за защита правата в здравеопазването. Административно регулиране в здравеопазването.“

 

Днес адв. Радева участва като лектор в конференцията „Актуални проблеми пред финансовото управление на лечебните заведения за болнична помощ“, която се провежда в столицата с презентация, посветена на темата за въвеждането на здравноинформационните стандарти. Каква е целта на тази стъпка и какъв ефект се очаква от нея? Възможно ли е процесът да бъде спънат от някакви пречки и трудности? С тези въпроси се обърнахме към адв. Радева. Ето интервюто, което тя даде специално за читателите на Redmedia.


 

Адв. Радева, какво се очаква от новите здравноинформационни стандарти, които предстоят да бъдат въведени скоро?

 

- Въвеждането на здравноинформационните стандарти e задължителна предпоставка за интегрирането на информационните системи на лечебните заведения и изграждане на единна система за е-здравеопазване. Този процес е регламентиран с Наредба №11 от 2016 г. на министъра на здравеопазването. Целта на наредбата така, както е представена от Министерството на здравеопазването, е да се дефинира обобщена концепция за постигане на непрекъснатост на здравната грижа, интеграция и оперативна съвместимост на информационните системи в здравеопазването и стабилна информационна архитектура за комуникиране на част от данните или на всички данни от електронния здравен запис.

 

Познавате работата на болничните администрации – имате ли опасения, че тези нови изисквания ще се окажат трудно изпълними за тях от гледна точка на финансов, времеви и човешки ресурс?

 

- Моите опасения са от друго естество – смятам, че здравноинформационните стандарти трудно ще „се случат” практически във всички лечебни заведения. Ако това стане, за електронното здравеопазване в България отново ще се говори в бъдеще време.

 

През последните години станахме свидетели на отмяната на много стандарти от съда. Ето защо искам да ви попитам възможно ли е и тези стандарти да бъдат обжалвани по съдебен ред, след като вече са утвърдени и обнародвани в “Държавен вестник“, а въвеждането им предстои?

 

- По своя правен характер здравноинформационните стандарти не са подзаконов нормативен акт. Тяхната нормативна задължителност произтича от това, че към тях препраща Наредба № 11 от 2016 г. на Министерството на здравеопазването. В този смисъл на съдебен контрол подлежи наредбата, а не отделните здравноинформационни стандарти

 

Ако трябва да обобщите от гледната точка на специалист по медицинско право – какви са според вас ползите от тези стандарти и има ли такива?

 

- От години се занимавам с проблемите с медицинската документация – т.е. с липсата на каквато и да е нормативна уредба, извън изискванията на Националната здравноосигурителна каса и презентирам тази тема на различни научни форуми. Липсата на изисквания за здравно досие, още повече на електронно здравно досие са сериозен проблем в българската здравна система. Въвеждането на здравноинформационните стандарти са първа стъпка към въвеждането на реално електронно здравеопазване в България.

 

Невена ПОПОВА

Коментари

декември 2021

ПВСЧПСН
  
  

Събития

Няма събития