Новини - България

4 инвитро опита и 4 трансфера на размразени ембриони ще заплаща вече държавата
Прочетена: 291 пъти

Държавата вече ще финансира четири вместо три опита инвитро, както беше досега. Промяната става факт с публикуваните днес за обществено обсъждане промени в Постановлението на Министерския съвет за създаване на Центъра за асистирана репродукция (ЦАР). Също така вече ще се заплащат и четири ембриотрансфера на размразени ембриони, ставя ясно от документа.  

 

В доклада на министъра на здравеопазването проф. Николай Петров към проекта се посочват аргументите за предвижданите промени. Като водеща причина се изтъква факта, че задълбочаващите се негативни демографски тенденции в България налагат прилагането на комплекс от мерки в дългосрочен план, които да формират демографската политика в страната. Част от тези мерки са свързани с насърчаване на раждаемостта, а един от приоритетите в тази насока е подпомагането на хората с репродуктивни проблеми.

 

Според изчисленията, финансирането от центъра на един ембриотрансфер на размразени ембриони след всеки одобрен, но неуспешен опит със свежи ембриони, позволява да се удвои броят на опитите. Така на практика се увеличава шансът за забременяване на жените при значително намаляване на общата стойност на проведените процедури, тъй като 50% от тях ще бъдат на стойност 500 лв., каквато е стойността на ембриотрансферите на размразени ембриони. Стойността на сега финансираните опити инвитро е до 5000 лв., посочват още от здравното ведомство. Опитите за асистирана репродукция със свежи ембриони ще бъдат увеличени само с един, тъй като според експерти в областта, успеваемостта при всеки следващ опит на асистирана репродукция със свеж ембрион намалява значително, като при третия опит тя спада на ниво около 10%. По тази причина е прието за финансово целесъобразно да се поемат разходите за не повече от 4 опита.

 

В доклада са намерили място и точни разчети за средствата, необходими за покриването на допълнителните дейности, които ще влязат в сила от началото на 2018 г. Прогнозните данни за финансовите средства, необходими за осигуряване на четвърти опит, сочат, че общата сума ще е в размер приблизително на 2 250 000 лева, с уточнението, че като  база е използван прогнозен брой случаи около 450 годишно при осигуряване на 5000 лева за един опит. 500 000 лв. годишно се предвиждат за финансиране на 4 ембриотрансфери с размразени ембриони, които са били криоконсервирани при предходни финансирани от центъра опити. Промените, свързани с осъществяването на контрол от страна на центъра, както и промяната в състава на Комисията, ще влязат в сила веднага след приемането им.

 

С новия правилник се дава възможност и за самостоятелни проверки от страна на ЦАР на дейността на лечебните заведения, с които има сключен договор. Според досега съществуващия правилник инспекциите бяха съвместни между центъра, Изпълнителната агенция по трансплантации и Министерството на здравеопазването. В доклада на здравния министър Николай Петров тази промяна се обосновава с факта, че според анализ на нормативната уредба в областта на медицинските дейности, ведомството няма преки контролни функции да извършва оперативни проверки на лечебните заведения по асистирана репродукция. Поради тази причинао към настоящия момент присъствието на здравното ведомство като пряк контролен орган в постановлението не кореспондира с действащото законодателство и по тази причина то ще бъде заличено като такъв. Директорът на ЦАР ще има право да налага глоби, ако бъдат установени нарушения в дейностите по асистирана репродукция в лечебните заведения, предвиждат още промените. 

 

Предвидена е също така и една промяна, засягаща състава на комисията към ЦАР. В нея ще бъде включен и медицински специалист по образна диагностика вместо специалист с икономическо образование, както е в момента. Аргументът за тази промяна е обстоятелството, че медицинската документация, включена в досиетата на кандидатите изисква медицински познания конкретно в областта на образната диагностика.

 

Промените ще влязат в сила веднага след като бъдат приети от Министерския съвет и обнародвани в „Държавен вестник“.

 

Невена ПОПОВА

Коментари

юли 2024

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития