Новини - България

16% от лекарствата, предложени за Позитивния лекарствен списък, биват отхвърляни
Прочетена: 452 пъти
Снимка: Pixabay.com

16% от лекарствените продукти, представени пред Комисията за оценка на здравни технологии (КОЗТ), получават отрицателна оценка. Това означава, че нямат шансове да бъдат включени в Позитивния лекарствен списък, респективно да бъдат утвърдени за реимбурсация от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Това заяви на семинар на Българската асоциация по лекарствена инфоррмация (БАЛИ) председателят на комисията проф. Илко Гетов. За сравнение той посочи, че по този показател страната ни е съпоставима с Великобритания, където компетентната институция NICE e отказала одобрение на 20% от представените лекарства. Проф. Гетов посочи още, че сред получилите отказ у нас лекарства на първо място са предназначените за сърдечно-съдови заболявания, следвани от онкологичните медикаменти. 

 

"Това е доказателство, че нашите експерти са компетентни и обективни. Факт е обаче, че те не са никак много и комисията изпитва остър дефицит на специалисти, най-вече в областта на онкологията, на ендокринологията и на редките болести", каза проф. Гетов.

 

Той поясни, че като цяло най-много са постъпилите искания за ОЗТ на лекарствени продукти, прилагани в онкологията и онкохематологията, в кардиологията за лечение на захарен диабет тип 2 и на различни редки болести.   

 

По неговите думи, освен кадровата криза, няколко са предизвикателствата пред оценката на здравни технологии у нас. От една страна това е липсата на национални регистри и на система за мониториране на ефекта от лечението, а от друга - забавянето на електронното здравеопазване.  

 

"Имаме уверението, че в националната концепция за здравеопазването, която ще бъде представена през юни, ще бъде включени и три важни компопента на електронното здравеопазване, чието въвеждане е предстоящо - електронното досие, електронното направление и електронната рецепта. Това изключително много ще улесни процесите в системата, в това число и оценката на здравните технологии, ще подпомогне събирането и анализа на данните, а оттам - ще бъде и предпоставка за обективност при вземането на решения", категоричен бе проф. Гетов.

 

Според него има остра необходимост за нуждите на работата на Комисията по оценка на здравните технологии да бъде изведена широка дефиниция на понятия "нов INN"  и "иновация". Липсата на регулаторни дефиниции за тези две понятия понякога поражда парадоксални ситуации, свързани с това как следва да бъде третирано например едно лекарство, което е създадено в края на 60-те години на миналия век (т.е. една "стара молекула"), но не е било включено в нашия позитивен лекарствен списък и според действащите правила  не може да бъде предмет на разглеждане от КОЗТ.

 

Проф. Илко Гетов инфирмира още, че работна група анализира необходимостта от промени в наредбата, регламентиращи условията и реда за извършване на ОЗТ и подготвя предложения в тази насока. Едно от тях ще бъде включването на представители на пациентските организации в състава на комисията.

 

Невена ПОПОВА

Коментари

юни 2024

ПВСЧПСН
     

Събития