Новини - България

Здравно министерство: Лекарствата за ХИВ са осигурени в цялата страна
Прочетена: 220 пъти

Към момента за УМБАЛ „Проф. Ст. Киркович“ АД - Стара Загора са осигурени всички заявени за месеците май и юни 2018 г. видове и количества антиретровирусни лекарствени продукти. Това обявиха от здравно министерство във връзка с получен вчера във ведомството сигнал от пациентска организация за липсващи медикаменти за ХИВ в специализираните центрове в Стара Загора и Варна.

 

Лекарственият продукт с INN Darunavir е осигурен чрез освобождаване на количества от Оперативния резерв от антиретровирусни лекарствени продукти и чрез договор, сключен от МЗ с търговец на едро, за което изпълнителният директор на УМБАЛ „Проф. Ст. Киркович“ АД - гр. Ст. Загора е уведомен с писма с рег. №33-21-34/09.05.2018 г. и рег. №33-21-55/11.05.2018 г.

 

Лекарственият продукт Stocrin film coated tablet 200 mg x 90 (INN Efavirenz) е осигурен чрез освобождаване на количества от Оперативния резерв от антиретровирусни лекарствени продукти, за което изпълнителният директор на УМБАЛ „Проф. Ст. Киркович“ АД - гр. Ст. Загора е уведомен с писмо с рег. №33-21-34/09.05.2018 г.

 

Лекарственият продукт с INN Emtricitabine/Tenofovir disoproxil film-coated tablet 200/245 mg x 30 е осигурен чрез договор, сключен от МЗ с търговец на едро, за което изпълнителният директор на УМБАЛ „Проф. Ст. Киркович“ АД - гр. Ст. Загора е уведомен с писмо с рег. №20-Р-60/09.05.2018 г.

 

За УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД - гр. Варна  заявените за месец май 2018 г. опаковки от лекарствения продукт с INN Darunavir, за който се отнася сигналът на пациентската организация, са осигурени чрез освобождаване на количества от Оперативния резерв от антиретровирусни лекарствени продукти, за което изпълнителният директор е уведомен с писмо с рег. №33-21-34/09.05.2018 г.

 

С цел осигуряване непрекъснатост на терапията на HIV позитивните пациенти Министерството на здравеопазването съобщава, че е предприело следните действия:

 

1. Преразпределени са всички количества от наличния резерв на МЗ към лечебните заведения, крайни получатели по Наредба № 34/2005г. по следните позиции:

- Darunavir

- Raltegravir

- Tenofovir disoproxil - в количества, достатъчни да обезпечат нуждите на лечебните заведения до края на месец юни

- Efavirenz - в количества, достатъчни да обезпечат нуждите на лечебните заведения до края на месец юни

 

2. Допълнителни количества са закупени от МЗ на стойност до 30 000лв. без ДДС по всяка от следните позиции:

- Darunavir – доставен на 10.05.2018 г.

- Raltegravir – доставен на 14.05.2018 г.

 

3. За лекарствения продукт Emtricitabine/Tenofovir disoproxil е закупено количество на стойност 30 000лв. без ДДС, което е разпределено в лечебните заведения на 09.05.2018 г.

Коментари

август 2018

ПВСЧПСН
  
  

Събития