Събития -

септември 2017

ПВСЧПСН
    
 
14 септември
Четвъртък
Заседание на парламентарната здравна комисия
Зала "Изток", Народно събрание
гр. София
14:30 - 17:00 ч.

На 14.09.2017г., четвъртък, от 14:30 часа в сградата на пл. „Народно събрание” № 2, зала Изток, ще се проведе редовно заседание на Комисията по здравеопазване към 44-тото Народно събрание.

 

В дневния ред са включени:

 

1. Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членове на Комисията по здравеопазването към министъра на здравеопазването, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

 

2. Представяне на Сдружение „Българската организация за верификация на лекарствата“ и напредъка на България в прилагането на Директива 2011/62/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. за изменение на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба по отношение на предотвратяването на навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти в законната верига на доставка.